Zmiana ustawy - Prawo telekomunikacyjne

W związku z konsultacjami społecznymi projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wersja z dnia 13.06.2017 r.) (sygn. pisma DP-WLI.0211.16.2017) Konfederacja Lewiatan przekazała swoje uwagi do projektu.

 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wersja z dnia 13.06.2017 r.) (dalej: projekt ustawy):

Uwagi Konfederacji Lewiatan