Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo ogólnogospodarcze

 • 2018-05-08 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych

 • 2018-04-19 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

  W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji pracami nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (dalej: "projekt ustawy") (wcześniejszy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych), który został skierowany na posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich, Konfederacja Lewiatan pragnie zasygnalizować problem dotyczący braku odniesienia się w projekcie do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 470 t.j. dalej: "UIG").

 • 2018-04-03 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych

  W związku z toczącym się procesem legislacyjnym dotyczącym projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz w nawiązaniu do pisma DPN.6.02103.3.2018.MC z dnia 14 marca 2018r., pragniemy wskazać, że dostrzegamy potrzebę rozwiązania problemów w zakresie inwestycji  mieszkaniowych w Polsce, dlatego doceniamy, że rząd pochylił się nad tą jakże istotną  kwestią. Uznajemy, że inwestycje mieszkaniowe wymagają podjęcia pilnych działań, jednakże pragniemy wskazać  również na różnorakie i szerokie konsekwencje przyjęcia proponowanych rozwiązań.

 • 2018-03-09 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Przetwarzanie danych osobowych - wiek dziecka

  W nawiązaniu do toczących się obecnie na poziomie rządowym prac nad zmianami projektu ustawy o ochronie danych osobowych, zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Konfederacja Lewiatan pragnie przedstawić stanowisko w sprawie najnowszych, zaproponowanych w projekcie zmian prawnych.

 • 2018-02-26 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Kodeks urbanistyczno-budowlany - uwagi

 • 2018-02-06 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • 2018-02-05 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

  W nawiązaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2017 r., znak: KL/521/174/2414/DB/2017, stanowiącego odpowiedź na pismo z dnia 30 listopada 2017 r., znak: DIN-VI.0210.11.2017, dotyczącego zaopiniowania przekazanego do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, zwróciliśmy się z prośbą o uwzględnienie dodatkowo poniższej uwagi do projektu.

 • 2018-01-31 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Kodeks cywilny - uwagi Konfederacji Lewiatan

  Projekt ustawy dotyczy, zgodnie z intencją wnioskodawcy, zmiany uregulowań dotyczących wad z tytułu rekojmi, w szczególności odnoszących się do terminów odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 • 2018-01-30 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Projekt ustawy o jawności życia publicznego - uwagi

  W związku z pracami na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów, nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, Konfederacja Lewiatan w pierwszej kolejności zwraca uwagę, iż mimo obowiązywania  przepisów ustawy o organizacjach pracodawców jednoznacznie zobowiązujących Projektodawcę do przekazania Projektu, o którym mowa, do konsultacji reprezentatywnym organizacjom pracodawców, obowiązek ten został zaniechany.

 • 2018-01-17 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - opinia

Przejdź do archiwum