Monitorowanie transportu drogowego - uwagi Konfederacji

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń

W procesie legislacyjnym ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego towarów Konfederacja Lewiatan wielokrotnie podkreślała konieczność uszczegółowienia przepisów ustawy i dokonanie precyzyjnej oceny uciążliwości nakładanych na przedsiębiorców obciążeń związanych ze zgłaszaniem transportu do systemu monitorowania. Apelowaliśmy uchwalenie długiego vacatio legis w celu umożliwienia administracji oraz przedsiębiorcom wprowadzenia i przygotowania się do funkcjonowania systemu.

Projekt rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń sygnalizuje, że istnieją poważne obawy o należyte działanie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Fakt ten w połączeniu z wieloma wątpliwościami dotyczącymi obowiązków zawartych w ustawie powoduje istotne obciążenie przedsiębiorstw i pogorszenie warunków ich funkcjonowania.  

Główną wadą mechanizmu opisanego w projekcie rozporządzenia jest jego czasochłonność. Dla każdego transportu konieczne będzie wypełnienie dedykowanego formularza, co oznacza przy każdym zgłoszeniu konieczność przeniesienie danych z systemów informatycznych. Następnie każdy formularz należy przesłać w korespondencji elektronicznej. Podmiot przesyłający informacje powinien otrzymać potwierdzenie przyjęcia dokumentu oraz numer referencyjny wraz z kluczami zabezpieczającymi, które następnie należy przekazać przewoźnikowi lub/i klientowi. Każda kolejna zmiana w dokumencie oznaczać będzie dodatkowy nakład pracy.

W przypadku niedostępności systemu, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia generowane będzie manualnie i przesyłane do podmiotów zgłaszających towary poddane monitorowaniu. Przedsiębiorcy mają obawy o to, ile czasu zrealizowanie takiej procedury zajmie administracji. Biorąc pod uwagę konieczną terminowość operacji logistycznych, bez której niemożliwe jest realizowanie dostaw, zleceń, procesu sprzedaży, obawiamy się sytuacji, w których ze względu na wydłużający się proces rejestracji
i oczekiwanie na numer, część transportów zostanie wstrzymanych. Według wstępnych ocen organizacji branżowych, Ministerstwo może otrzymywać nawet ponad 10 milionów zgłoszeń tego typu rocznie. Wątpliwości budzi więc efektywność procesu.

 

Konfederacja Lewiatan
KL/173/49/PP/2017