Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo ogólnogospodarcze

 • 2015-06-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Rozporządzenie w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług

  W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług Konfederacja Lewiatan przekazała poniższe drobne uwagi. 

 • 2015-06-19 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Prawo działalności gospodarczej - uwagi

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektów:

  1) ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz

  2) ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo działalności gospodarczej:


 • 2015-06-15 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim - uwagi

  W nawiązaniu do konsultacji społecznych projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (dalej: Projekt) Konfederacja Lewiatan wyraża pozytywną opinię do zaproponowanych regulacji, przekazując jednocześnie poniższe uwagi do przedmiotowego projektu.

 • 2015-05-22 Aktualności
  Aktualności

  Uwagi do projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych

  Pierwszym najpoważniejszym zarzutem kierowanym w stronę projektodawcy jest sposób transpozycji norm prawnych zawartych w dyrektywie do prawa polskiego. Stosownie do przepisu art. 90 dyrektywy obowiązkiem kraju członkowskiego jest wprowadzenie w życie przepisów (ustawowych, wykonawczych i administracyjnych) niezbędnych do wykonania dyrektywy.

 • 2015-05-13 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - uwagi

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz ustawy - Kodeks cywilny.

 • 2015-05-06 Aktualności
  Aktualności

  Pytania dot. Ustawy o Rewitalizacji

  W związku ze skierowaniem przez Rząd RP do konsultacji publicznych projektu Ustawy o Rewitalizacji (projekt z 22 kwietnia 2015 r.), chcielibyśmy, na prośbę firm członkowskich Konfederacji Lewiatan,  uzyskać odpowiedzi na następujące pytania związane z projektem tej Ustawy.

 • 2015-04-02 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Podsumowanie wstępnych założeń do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  31 marca br. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji wstępnych założeń do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości i UOKiK. Obecnie planowane jest wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - kiedy to nastąpi, projekt w sposób oficjalny zostanie opublikowany i poddany konsultacjom społecznym.

 • 2015-04-02 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - druk nr 3222

  Podstawowym założeniem projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - druk nr 3222 (dalej: projekt), jest zamiana postępowania mandatowego na administracyjne w przypadku nakładania kar za naruszenia niestosowania się do ograniczenia określonego ustawą lub znakiem drogowym i niestosowania się do sygnału świetlnego ujawnionego przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 • 2015-04-01 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  TTIP: Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z internetowych konsultacji publicznych

  TTIP: Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z internetowych konsultacji publicznych w sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) w umowie o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP).

 • 2015-03-27 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - uwagi

  W dniu 24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Tego samego dnia, Rada Ministrów rozpatrywała również bezpośrednio powiązany z ww. projektem, projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, którego celem było utworzenie rejestru dłużników należności publicznoprawnych.

Przejdź do archiwum