Stanowisko Konfederacji Lewiatan dot. rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko dot. projektu rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. 

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/383/183/RL/2018