Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo pracy i rynek pracy

 • 2017-05-22 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Okres prowadzenia działalności gospodarczej a staż pracy

  Stanowisko do projektu ustawy o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy oraz stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska (druk 1530).

 • 2017-05-19 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Praktyczna nauka zawodu - uwagi do projektu rozporządzenia

  Rozwój rynku pracy i konkurencyjności naszej gospodarki bezpośrednio związany jest z kwestią podnoszenia kwalifikacji pracowników. Niezwykle ważną kwestią w perspektywie stabilnego i długoterminowego rozwoju jest kształcenie zawodowe budowane w ramach  dualnego systemu kształcenia, z wykorzystaniem środków i doświadczeń pracodawców. Rozwój szkolnictwa zawodowego w tej formule służy rozwojowi kapitału ludzkiego i zapewnia młodym właściwe warunki do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz  przekwalifikowania.

 • 2017-05-08 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

  Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk 1498). Zaproponowane w projekcie rozwiązanie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla procesu organizacji pracy. Spowoduje ono również efekty odwrotne od zamierzonych, w żaden sposób  nie przyczyniając się do lepszego godzenia życia zawodowego z rodzinnym.  Ingerencja w przepisy Kodeksu pracy, o tak istotnym charakterze, powinna być wpierw przedmiotem pogłębionej dyskusji partnerów społecznych.

 • 2017-05-05 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Stanowisko do zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nr UD 238)

  Istotą projektu jest obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskujących roczne przychody poniżej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 roku oznacza to 60 000 zł). Zmiana nie obejmie przedsiębiorców, którzy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej i w związku z tym nie mają obowiązku ewidencjonowania przychodów.

 • 2017-04-25 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Opinia dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

 • 2017-01-13 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Głos ws. ustawy o cudzoziemcach

  Konfederacja Lewiatan oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) w liście do Sebastiana Chwałka, Podsekretarza Stanu w MSWiA odnieśli się do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Poniżej treść listu.

 • 2016-12-29 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Opinie dotyczące prawa pracy

  Przekazaliśmy stanowisko Konfederacji Lewiatan odnośnie dwóch rozporządzeń:

        I.     zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,

      II.     w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.

 • 2016-12-07 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

  Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia założenia i kierunek proponowanych zmian. Wywiązanie się z ogółu obowiązków w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych, dokumentacji pracowników jest problematyczne i kosztowne dla pracodawców.

 • 2016-10-26 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  W odpowiedzi na pismo z dnia 21 września 2016 r. (wpłynęło 27 września 2016 r.) o numerze DRP-II-4044.203.8.2016.AR przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan do konsultowanego projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • 2016-10-14 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Rada Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan ocenia projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Przejdź do archiwum