Ramy swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej

W nawiązaniu do trwających obecnie w Parlamencie Europejskim prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej (COM(2017) 495 final), w szczególności w związku z publikacją projektu Opinii Komisji  ITRE w sprawie projektu (dalej: projekt Opinii), Konfederacja Lewiatan pragnie przedstawić stanowisko do zmian w projekcie rozporządzenia, zaproponowanych przez Komisję.

Konfederacja Lewiatan aprobuje kierunek zmian przyjęty w projekcie Opinii, spójny z celem nowej regulacji jakim jest zapewnienie nieskrępowanego przepływu danych nieosobowych w UE. Szereg rozwiązań zaproponowanych przez posła sprawozdawcę, Pana Zdzisława Krasnodębskiego, pozwala przedsiębiorstwom zajmującym się takimi obszarami jak przetwarzanie w chmurze, przetwarzanie dużych zbiorów danych, sztuczna inteligencja i internet rzeczy (IoT) na rozwój skutecznej konkurencji na rynkach usług przetwarzania danych.

Za wartościowe uważamy przyjęcie szerszego niż dotychczas zakresu przedmiotowego regulacji, która nie ogranicza się do przechowywania, a ma dotyczyć przetwarzania danych nieosobowych. W pełni popieramy wzmocnienie jedynego wyjątku od zakazu lokalizacji danych, jakim jest bezpieczeństwo publiczne oraz przyjęcie zwiększonego zakresu odpowiedzialności państw członkowskich za działania legislacyjne dotyczące wprowadzania wymogu lokalizacji danych.