Uwagi Konfederacji Lewiatan oraz ABSL dot. "Horizontal provisions for cross-boarder data flows and for personal data protection"

W związku z toczącymi się dyskusjami i propozycją KE  dot. "Horizontal provisions for cross-boarder data flows and for personal data protection" (dalej: propozycja), w imieniu firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan oraz ABSL reprezentujących w Polsce sektor nowoczesnych usług biznesowych z 200 tysiącami miejsc pracy, chcielibyśmy przesłać Państwu uwagi wypracowane wspólnie z wieloma biznesowymi organizacjami europejskimi i światowymi, które pokazują z punktu widzenia dynamicznie rozwijającego się biznesu istotę problemu lokalizacji. Chcielibyśmy jednocześnie prosić o dalszy stanowczy głos Polski wśród "like minded" countries - tak przez nas doceniany - aby w dyskusji z KE wypracować nowe zrównoważone podejście chroniące prywatność, ale jednocześnie zapewniające legalną ponadgraniczną wymianę danych.

Sektor nowoczesnych usług, dostarczający swoje rozwiązania w światowym/cyfrowym łańcuchu dostaw, w pełni rozumie i podziela potrzebę wypracowania zaufania w cyfrowej gospodarce oraz wagę ochrony danych, odpowiednich zabezpieczeń szczególnie w stosunku do danych osobowych poprzez przestrzeganie lokalnych regulacji bezpieczeństwa i prywatności. Jakiekolwiek odstępstwa od promowania swobodnego przepływu danych oraz ograniczania przymusowej lokalizacji, powinny być ograniczone do uzasadnionych celów polityki publicznej i w pełni odpowiadać prowizjom GATS Art. XIV i XIV bis, traktując wszystkie firmy świadczące usługi - lokalne i zagraniczne, jednakowo.

Biorąc pod uwagę, działania sektora nowoczesnych usług w Polsce, bardzo doceniamy Art. A propozycji zapewniający, że w porozumieniach handlowych EU, będzie zawarta ochrona przed restrykcyjnymi politykami ograniczających przepływ danych i wprowadzających lokalizację data centers, sprzętu obliczeniowego w kraju jako warunek zrobienia biznesu.

Rekomendujemy jednak by restrykcje z Art. A nie były ograniczone do 4 wymienionych tam metod lokalizacji, ale również uwzględniały inne potencjalne ograniczenia. Art B, par 2, propozycji zawiera możliwość tworzenia wyjątków dla ochrony danych i prywatności, które całkowicie przekraczają ochronę legalnego przepływu danych z Art. A. Propozycja wyjątków zaprezentowana przez KE, daje sygnał,
że porozumienia handlowe mogą być wykorzystane do tworzenia nowych barier handlowych idących przeciwko wspieraniu założeń partnerów handlowych.

Obawiamy się, że te propozycje mogą stanowić ryzyka wzrostu innowacyjności, biznesu i wartościowych miejsc pracy w Polsce i w Europie (świetne przykłady w materiale od duńskich firm).

Załączniki:
1. Propozycja zmian w klauzulach FTE>>>
2. Przykłady ograniczeń jakie niesie lokalizacja (firmy duńskie)>>>