Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo UE

 • 2017-07-17 Prawo UE
  Prawo UE

  Wkład do stanowiska Rządu w sprawie komunikatu KE w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku Acyfrowego: Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich

  Sformułowane przez Komisję Europejską ogólne założenia i kierunki działań w zakresie rozwoju cyfrowego, co do zasady nie budzą zastrzeżeń. Trudno się bowiem nie zgodzić z Komisją Europejską, że nadrzędnym celem strategii DSM powinno być stworzenie otoczenia cyfrowego zapewniającego wysoki poziom ochrony prywatności, danych osobowych i praw konsumentów, jednocześnie pozwalającego przedsiębiorstwom na wprowadzanie innowacji i konkurowanie ze sobą w zglobalizowanym świecie. Niestety na poziomie konkretnych działań i rozwiązań przedstawianych i planowanych przez Komisję Europejską (w szczególności tych legislacyjnych) zbyt często zapomina się o tym, iż celem tych działań powinno być również wspieranie przedsiębiorczości i rozwój nowych, innowacyjnych usług cyfrowych.

 • 2017-07-07 Prawo UE
  Prawo UE

  Congestion management scheme on the bidding zone

  On 15 May 2017, the national regulatory authorities (NRAs) of Germany[1] (Bundesnetzagentur) and Austria[2] (E-Control) published information regarding conclusion a bilateral agreement on the introduction of a congestion management scheme on the bidding zone border "Germany/Luxembourg - Austria". This scheme will be introduced as from 1 October 2018 and at least 4.9 GW will be offered to market participants as long-term capacity.

 • 2017-07-06 Prawo UE
  Prawo UE

  BusinessEurope o Europejskim kodeksie łączności elektronicznej

  BusinessEurope, organizacja której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, przygotowała opinię ws. Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Przedstawiamy treść opinii w języku angielskim.

 • 2017-03-31 Prawo UE
  Prawo UE

  Position paper on the evaluation of Directive 85/374/EEC on the liability for defective products (85/374/ECC)

  The analysis of questions put forward by the European Commission in a public survey and document accompanying the public consultation on the evaluation of Directive 85/374/EEC on the liability for defective products indicates, that the Commission has a clearly defined objective, that is, to ensure that the directive is fit-for-purpose vis-à-vis new technological developments (software, the Internet of Things based products, advanced robots, autonomous systems and other ‘smart products').

 • 2017-01-30 Prawo UE
  Prawo UE

  Uwagi do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (COM(2016) 815 final) .

 • 2016-11-28 Prawo UE
  Prawo UE

  Uwagi do projektów dyrektyw Rady Europejskiej w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych

  Uwagi do projektów dyrektyw Rady Europejskiej: w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych [COM(2016) 685; „Dyrektywa CCTB"] oraz w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych [COM(2016) 683, „Dyrektywa CCCTB"]

 • 2016-07-27 Prawo UE
  Prawo UE

  Uwagi do Projektu Dyrektywy dotyczącej niektórych aspektów umów o dostawę treści cyfrowych

  W związku opublikowaniem przez Komisję Europejską w dniu 9 grudnia 2015 r. projektu dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych[1] (dalej: Projekt), Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje stanowisko z 2 marca 2016 r[2].

 • 2016-07-27 Prawo UE
  Prawo UE

  Jak chronić konsumenta i innowacyjność w świecie treści cyfrowych?

  W związku z trwającymi w Unii Europejskiej pracami nad projektem Dyrektywy w sprawie dostawy treści cyfrowych (COM(2015) 634 final) Konfederacja Lewiatan przygotowała uzupełnienie stanowiska w tej sprawie.

 • 2016-07-19 Prawo UE
  Prawo UE

  Dostosowanie do rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych wymaga zmian w prawie krajowym

  W związku z koniecznością dostosowania polskiego prawa do unijnego Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Konfederacja Lewiatan przedstawia wstępne stanowisko dotyczące obszarów wymagających zmiany. Będzie ono uzupełnianie w toku dalszych prac.

 • 2016-07-15 Prawo UE
  Prawo UE

  Rewizja dyrektywy ws. delegowania pracowników nie jest potrzebna - list do Komisarz Bieńkowskiej

  Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników w dniu 8 marca 2016. Konfederacja Lewiatan, podobnie jak BusinessEurope, jest przeciwko decyzji Komisji w sprawie przeglądu tej dyrektywy. W tej sprawie, tłumacząc nasze stanowisko, wysłaliśmy list do komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Jego treść poniżej.

Przejdź do archiwum