Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo UE

 • 2015-02-16 Prawo UE
  Prawo UE

  Lewiatan o unijnej dyrektywie w sprawie tajemnic handlowych

  Przepisy unijne w żadnym wypadku nie powinny osłabiać poziomu ochrony tajemnic handlowych w stosunku do obowiązującego prawodawstwa poszczególnych krajów - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2015-02-02 Prawo UE
  Prawo UE

  Zmiana dyrektywy w zakresie elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego - uwagi

 • 2014-12-23 Prawo UE
  Prawo UE

  Powoływanie komitetów monitorujących

  List do Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego w sprawie komitetów monitorujących.

 • 2014-12-05 Prawo UE
  Prawo UE

  Skarga do Komisji Europejskiej ws. zakazu reklamy aptek

  Treść pisma wysłanego do Komisji Europejskiej ws. zakazu reklamy aptek.

 • 2014-11-03 Prawo UE
  Prawo UE

  Ocena Programu wieloletniego

  Opinia nt. programu wspierającego udział Polski w COSME i instrumentach finansowych UE.

 • 2014-10-29 Prawo UE
  Prawo UE

  10 priorytetów dla nowej Komisji Europejskiej

  Odbudowa konkurencyjności Europy jest kluczem do zmniejszenia bezrobocia - to główne przesłanie dla nowej Komisji Europejskiej (KE). Listę priorytetów europejskiego biznesu ogłosiło wczoraj BUSINESSEUROPE, największa organizacja pracodawców w UE.

 • 2014-10-23 Prawo UE
  Prawo UE

  Jakie priorytety ma nowa Komisja Europejska?

  Kilkumiesięczny proces wyboru kandydatów na nowych komisarzy, ich wysłuchań w Parlamencie Europejskim zakończony zatwierdzeniem ostatecznego składu „drużyny Junckera”, dobiegł końca. W środę 22 października br. nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem byłego premiera Luksemburga otrzymała silne poparcie ze strony europosłów - za głosowało 423 posłów, 209 przeciwko i 67 wstrzymało się od głosu. Co ciekawe jest to prawie identyczny wynik w stosunku do lipcowego głosowania nad kandydaturą Jean-Claude’a Junckera na przewodniczącego KE (422 głosy poparcia). Ubiegłotygodniowe głosowanie oznacza, że Komisja Europejska 2014-1019 będzie pierwszą od 1995 roku rozpoczynającą pracę zgodnie z planowanym terminem, tj. 1 listopada br. Jest to na pewno dobry znak nie tylko dla biznesu, ale również dla obywateli, którzy w tych trudnych czasach uważnie przyglądają się pracom instytucji w Brukseli. 

 • 2014-10-07 Prawo UE
  Prawo UE

  Negocjacje handlowe UE z Japonią (FTA) w obszarze sektora kolejowego

  W nawiązaniu do przedstawionego stanowiska Konfederacji LEWIATAN dotyczącego zagadnienia i wyników negocjacji handlowych UE z Japonią (FTA) w obszarze sektora kolejowego podtrzymujemy dotychczasowe argumenty.

 • 2014-08-25 Prawo UE
  Prawo UE

  Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna - strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan odnoszące się do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna - strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich" COM(2014)389.

 • 2014-08-20 Prawo UE
  Prawo UE

  Konsultacje Zielonej Księgi dotyczącej bezpieczeństwa usług kwaterunkowych w turystyce

  Aktualnie, ani na poziomie unijnym, ani krajowym, bezpieczeństwo usług zakwaterowania turystycznego nie jest regulowane w sposób horyzontalny. Aktualne przepisy określają głównie wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego związanego z zakwaterowaniem turystycznym. Komisja Europejska stwierdza jednak, że na ilość wypadków wpływ mają także inne czynniki, takie jak np.: ogólny stan techniczny budynku (obiekty rekreacyjne, balkony, sypialnie, łazienki, korytarze, szklane drzwi itp.), poziom higieny czy odpowiednie przeszkolenie obsługi.

Przejdź do archiwum