Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo UE

 • 2014-10-23 Prawo UE
  Prawo UE

  Jakie priorytety ma nowa Komisja Europejska?

  Kilkumiesięczny proces wyboru kandydatów na nowych komisarzy, ich wysłuchań w Parlamencie Europejskim zakończony zatwierdzeniem ostatecznego składu „drużyny Junckera”, dobiegł końca. W środę 22 października br. nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem byłego premiera Luksemburga otrzymała silne poparcie ze strony europosłów - za głosowało 423 posłów, 209 przeciwko i 67 wstrzymało się od głosu. Co ciekawe jest to prawie identyczny wynik w stosunku do lipcowego głosowania nad kandydaturą Jean-Claude’a Junckera na przewodniczącego KE (422 głosy poparcia). Ubiegłotygodniowe głosowanie oznacza, że Komisja Europejska 2014-1019 będzie pierwszą od 1995 roku rozpoczynającą pracę zgodnie z planowanym terminem, tj. 1 listopada br. Jest to na pewno dobry znak nie tylko dla biznesu, ale również dla obywateli, którzy w tych trudnych czasach uważnie przyglądają się pracom instytucji w Brukseli. 

 • 2014-10-07 Prawo UE
  Prawo UE

  Negocjacje handlowe UE z Japonią (FTA) w obszarze sektora kolejowego

  W nawiązaniu do przedstawionego stanowiska Konfederacji LEWIATAN dotyczącego zagadnienia i wyników negocjacji handlowych UE z Japonią (FTA) w obszarze sektora kolejowego podtrzymujemy dotychczasowe argumenty.

 • 2014-08-25 Prawo UE
  Prawo UE

  Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna - strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan odnoszące się do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna - strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich" COM(2014)389.

 • 2014-08-20 Prawo UE
  Prawo UE

  Konsultacje Zielonej Księgi dotyczącej bezpieczeństwa usług kwaterunkowych w turystyce

  Aktualnie, ani na poziomie unijnym, ani krajowym, bezpieczeństwo usług zakwaterowania turystycznego nie jest regulowane w sposób horyzontalny. Aktualne przepisy określają głównie wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego związanego z zakwaterowaniem turystycznym. Komisja Europejska stwierdza jednak, że na ilość wypadków wpływ mają także inne czynniki, takie jak np.: ogólny stan techniczny budynku (obiekty rekreacyjne, balkony, sypialnie, łazienki, korytarze, szklane drzwi itp.), poziom higieny czy odpowiednie przeszkolenie obsługi.

 • 2014-08-18 Prawo UE
  Prawo UE

  Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Zalecenia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (EBC/2014/13).

 • 2014-08-05 Prawo UE
  Prawo UE

  Wyniki negocjacji handlowych UE z Japonią w obszarze dotyczącym sektora kolejowego

  Poniżej treść listu do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki.

 • 2014-07-24 Prawo UE
  Prawo UE

  Bruksela wzywa do większych oszczędności energii

  Komisja Europejska chce o 30 proc. zmniejszyć zużycie energii do 2030 roku. Zdaniem Konfederacji Lewiatan wprowadzanie takiego celu na poziomie UE jest zbędne.

 • 2014-05-07 Prawo UE
  Prawo UE

  Zmiana zasad udzielania pomocy de minimis wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania pomocy de minimis na mocy nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. W ramach okresu przejściowego, programy pomocowe de minimis spełniające warunki dotychczas obowiązującego rozporządzenia nr 1998/2006 mogą być wdrażane w okresie przejściowym do 30 czerwca 2014 r.

 • 2014-04-17 Prawo UE
  Prawo UE

  Dyrektywa o delegowaniu nie zaszkodzi polskim firmom

  Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników. Poprawiają one ochronę ich praw, regulują środki kontroli firm delegujących pracowników oraz wprowadzają tzw. odpowiedzialność solidarną wykonawców w sektorze budownictwa. Przyjęta kompromisowa wersja dyrektywy nie pozbawia polskich przedsiębiorców możliwości delegowania pracowników, a było takie zagrożenie - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-04-10 Prawo UE
  Prawo UE

  Dyrektywa dot. pracowniczych programów emerytalnych - stanowisko Rządu

  W załączeniu przedstawiamy Państwu projekt Stanowiska Rządu w sprawie projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami COM(2014) 167.

Przejdź do archiwum