Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo UE

 • 2014-08-25 Prawo UE
  Prawo UE

  Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna - strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan odnoszące się do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna - strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich" COM(2014)389.

 • 2014-08-20 Prawo UE
  Prawo UE

  Konsultacje Zielonej Księgi dotyczącej bezpieczeństwa usług kwaterunkowych w turystyce

  Aktualnie, ani na poziomie unijnym, ani krajowym, bezpieczeństwo usług zakwaterowania turystycznego nie jest regulowane w sposób horyzontalny. Aktualne przepisy określają głównie wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego związanego z zakwaterowaniem turystycznym. Komisja Europejska stwierdza jednak, że na ilość wypadków wpływ mają także inne czynniki, takie jak np.: ogólny stan techniczny budynku (obiekty rekreacyjne, balkony, sypialnie, łazienki, korytarze, szklane drzwi itp.), poziom higieny czy odpowiednie przeszkolenie obsługi.

 • 2014-08-18 Prawo UE
  Prawo UE

  Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Zalecenia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (EBC/2014/13).

 • 2014-08-05 Prawo UE
  Prawo UE

  Wyniki negocjacji handlowych UE z Japonią w obszarze dotyczącym sektora kolejowego

  Poniżej treść listu do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki.

 • 2014-07-24 Prawo UE
  Prawo UE

  Bruksela wzywa do większych oszczędności energii

  Komisja Europejska chce o 30 proc. zmniejszyć zużycie energii do 2030 roku. Zdaniem Konfederacji Lewiatan wprowadzanie takiego celu na poziomie UE jest zbędne.

 • 2014-05-07 Prawo UE
  Prawo UE

  Zmiana zasad udzielania pomocy de minimis wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013

  Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania pomocy de minimis na mocy nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. W ramach okresu przejściowego, programy pomocowe de minimis spełniające warunki dotychczas obowiązującego rozporządzenia nr 1998/2006 mogą być wdrażane w okresie przejściowym do 30 czerwca 2014 r.

 • 2014-04-17 Prawo UE
  Prawo UE

  Dyrektywa o delegowaniu nie zaszkodzi polskim firmom

  Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników. Poprawiają one ochronę ich praw, regulują środki kontroli firm delegujących pracowników oraz wprowadzają tzw. odpowiedzialność solidarną wykonawców w sektorze budownictwa. Przyjęta kompromisowa wersja dyrektywy nie pozbawia polskich przedsiębiorców możliwości delegowania pracowników, a było takie zagrożenie - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-04-10 Prawo UE
  Prawo UE

  Dyrektywa dot. pracowniczych programów emerytalnych - stanowisko Rządu

  W załączeniu przedstawiamy Państwu projekt Stanowiska Rządu w sprawie projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami COM(2014) 167.

 • 2014-04-02 Prawo UE
  Prawo UE

  Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej i niewypłacalności

  Głównym celem opublikowanego zalecenia jest zagwarantowanie, aby rentowne przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na miejsce ich siedziby na terenie Unii Europejskiej, mogły korzystać z takiego prawa upadłościowego, które umożliwi restrukturyzację na wczesnym etapie.

 • 2014-03-25 Prawo UE
  Prawo UE

  Za brak rządowego rozporządzenia firmy mogą zapłacić ponad 1,5 mld zł

  Rząd może nie zdążyć z wydaniem odpowiedniego rozporządzenia i przedsiębiorstwa nie rozliczą emisji CO2 bezpłatnie przyznanymi uprawnieniami. W konsekwencji będą musiały zakupić na rynku wymaganą liczbę uprawnień. Wartość bezpłatnych uprawnień do emisji w 2013 r. dla instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną wynosi 1,54 mld zł i taki też koszt będzie musiał ponieść przemysł w przypadku niewydania rozporządzenia na czas - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Przejdź do archiwum