Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Środowisko i klimat

 • 2016-07-18 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Zbiórki selektywne w gminach wymagają uproszczenia

  Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.  Wprowadzenie tych standardów jest jednym z niezbędnych elementów systemu, mających bezpośredni wpływ na ilość i jakość zbieranych przez gminy odpadów w tym odpadów opakowaniowych. Po przeanalizowaniu projektu, Lewiatan zwrócił uwagę na kilka elementów.

 • 2016-04-29 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Opinia do projektu ustawy - Prawo wodne (UC 1)

  W odpowiedzi na pismo skierowane do Rady Dialogu Społecznego (znak: DZW-I.078.9.2016.WB), Konfederacja Lewiatan przedstawiłą wstępne uwagi do projektu ustawy Prawo wodne UC1 (wersja z 5 kwietnia 2016 roku).

 • 2016-04-27 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 - uwagi

  W nawiązaniu do toczących się prac nad aktualizacją Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 z dnia 9 marca 2016, przekazaliśmy do Ministerstwa Środowiska stanowisko Konfederacji Lewiatan do przedmiotowego projektu, licząc na uwzględnienie zgłaszanych przez nas uwag.

 • 2016-04-06 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami

  Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami, zaproponowana przez Komisję Europejską w ramach pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy Package tzw. CEP) stwarza wyjątkową szansę na zbudowanie w Polsce efektywnego systemu gospodarki odpadami, uwzględniającego potrzeby wszystkich jego uczestników. Środowisko przedsiębiorców uważa, że inicjatywa Unii Europejskiej może mieć istotny wpływ na poprawę obecnej sytuacji, która w opinii wielu uczestników rynku już obecnie wymaga naprawy, ponieważ jej utrzymywanie stwarza poważne ryzyko niezrealizowania celów określonych przez CEP.

 • 2016-01-13 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Stanowisko do projektu rewizji Dyrektywy 2003/87/WE o europejskim systemie handlu emisjami

 • 2016-01-08 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Rząd rozmawiał z biznesem o polityce klimatycznej

  8 stycznia 2016 r. odbyło się w KPRM spotkanie premier Beaty Szydło z organizacjami biznesowymi poświęcone konkurencyjności polskiego przemysłu elektroenergetycznego oraz przemysłów energochłonnych w kontekście polityki klimatycznej UE do 2030.

 • 2016-01-04 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Opinia Konfederacji Lewiatan do projektów dyrektyw nowelizujących 6 dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (Gospodarka w obiegu zamkniętym)

  Uważamy, że wprowadzenie w życie idei gospodarki o obiegu zamkniętym jest nieodzowne do realizacji inicjatyw związanych z zasobooszczędnością wprowadzoną w ramach strategii „Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (COM(2010)2020, COM (2011)21).

 • 2015-12-22 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

 • 2015-07-24 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 989)

  Według Konfederacji Lewiatan, oraz podmiotów zrzeszonych w Konfederacji, dotychczasowe praktyki w obszarze zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym charakteryzują się szeregiem nieprawidłowości i uniemożliwiają efektywne gospodarowanie tym obszarem. Biorąc pod uwagę toczące się prace nad nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej Ustawa ZSEE) stoimy na stanowisku, że należy wprowadzić do ustawy przepisy, które naprawią obecną sytuację.

 • 2015-05-13 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Apel o zwiększenie kontroli nad systemem gospodarowania elektrośmieciami

  Rzadko zdarza się, by przedsiębiorcy apelowali do ustawodawcy o wdrożenie takich przepisów, które zwiększają ingerencje państwa w ich poczynania. O to jednak zaapelowali przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan odnosząc się do planowanej, nowej ustawy o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). 

Przejdź do archiwum