Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Środowisko i klimat

 • 2015-04-22 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Uwagi do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

  Projektowana ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dokonuje transpozycji do polskiego prawa szeregu regulacji wynikających z aktów prawa europejskiego, które w praktyce są już realizowane w ramach funkcjonowania w Polsce systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w kwestiach związanych z III okresem rozliczeniowym (2013-2020).

 • 2015-04-14 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Uwagi do projektu Krajowego Programu Ochrony Powietrza

  Konfederacja Lewiatan podziela diagnozę oraz kierunki działań w obszarze ochrony powietrza zaprezentowane w Projekcie KPOP.

 • 2015-04-14 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

  W nawiązaniu do toczących się prac nad projektem dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (COM 2013 919) chcieliśmy zwrócić uwagę, na niektóre niepokojące biznes zapisy. Nasza analiza projektu dyrektywy wskazuje, że przyjęcie jej w takiej postaci spowodowałaby objęcie tą regulacją źródeł spalania o mocy poniżej 50 MW pracujących w rafineriach ropy naftowej.

 • 2015-03-16 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan dot. konsultacji reformy Dyrektywy EU ETS

  Konfederacja Lewiatan przekazała Komisji Europejskiej wkład do rewizji systemu handlu emisjami,

 • 2015-01-27 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o OZE

  Utrzymanie 1 stycznia 2016 jako granicznej daty wygaśnięcia prawa do zakwalifikowania nowych projektów do systemu zielonych certyfikatów spowoduje niemal całkowite zatrzymanie inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Dlatego Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan apeluje do senatorów o wprowadzenie do ustawy o OZE zmian, które wydłużą okres przejściowy.

 • 2015-01-27 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Opinia Rady OZE dotycząca ustawy o odnawialnych źródłach energii

  Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan wystosowała list do Marka Ziółkowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 • 2015-01-12 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Opinia dotycząca ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

  Propozycje zmian zgłoszone przez Konfederację Lewiatan do projektu Ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (nowela Ustawy OOŚ),

 • 2014-10-31 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 732)

  Konfederacja Lewiatan, jako jedyna organizacja pracodawców, popierała zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęte w 2011 roku, polegające na przekazaniu władztwa nad odpadami komunalnymi gminom. Zmiany w tym zakresie miały umożliwić Polsce realizację celów europejskiej dyrektywy o odpadach, zwłaszcza w zakresie osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.

 • 2014-10-31 Środowisko i klimat
  Środowisko i klimat

  Kontrowersyjne zmiany w ustawie ”śmieciowej”

  Niejasność i niespójność przepisów w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może skłaniać nierzetelne gminy do stosowania „własnej ich interpretacji" oraz dawać pretekst dla prób obejścia przepisów przewidujących obowiązek organizowania przetargów na odbiór i zagospodarowanie śmieci - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-10-22 Energetyka
  Energetyka

  Potrzebny kompromis w sprawie polityki klimatycznej 2030

  Na zbliżającym się szczycie Rady Europejskiej (23-24 października) zapadnie decyzja o ramach polityki klimatycznej po 2020 roku. Interes Polski wymaga konstruktywnej postawy rządu w tej dyskusji. Kolejne weto nic nam nie da. Nie zatrzyma kreślenia dalszych celów klimatycznych dla Europy, a jedynie wykluczy Polskę z dyskusji o kształcie tej polityki. Zamiast blokowania decyzji, Polska powinna się skupić na wynegocjowaniu najlepszych dla siebie rozstrzygnięć – uważa Konfederacja Lewiatan.

Przejdź do archiwum