Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ubezpieczenia społeczne

 • 2014-10-23 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Uwagi do projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

  Treść listu do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • 2014-09-24 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Nie wolno czekać z usunięciem zaćmy

  Wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny geriatrycznej pacjentów na każdym oddziale szpitalnym powinno wiązać się ze szkoleniem dla lekarzy, jak i wypracowaniem standardów takiej oceny, z usunięciem zaćmy nie wolno czekać aż ostrość wzroku znacząco się pogorszy - uważa Polska Unia Szpitali Specjalistycznych działająca w ramach Konfederacji Lewiatan.

 • 2014-08-21 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Pospieszne ozusowanie umów zleceń niewskazane

  Zbyt szybkie wprowadzanie składek ZUS w umowach zleceniach może zaowocować negatywnym wpływem na rynek pracy. Na skutki przyspieszenia reformy narażone są przede wszystkim osoby zatrudnione w sektorze: „administrowanie i działalność wspierająca" - wynika z ekspertyzy Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych (WISE Institute) przygotowanej na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

 • 2014-08-19 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z FUS - opinia

  W odpowiedzi na pismo numer DSR-II-0210-1-5-KH/14 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, przekazujemy poniżej uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2014-08-18 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Zmiana ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z FUS - uwagi

  Odpowiedź w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 • 2014-08-08 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Stanowisko dot. zmian przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  W związku z toczącymi się pracami parlamentarnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych  innych ustaw - Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, iż wprowadzenie w życie przepisów polegających na umożliwieniu pobierania renty rodzinnej łącznie z emeryturą, inną rentą (np. z tytułu niezdolności do pracy), a także z zasiłkiem albo świadczeniem przedemerytalnym, w rozmiarze: jedno całe świadczenie i 25% drugiego jest nieuzasadnione i wpłynie na pogorszenie sytuacji finansowej FUS, z którego są realizowane wypłaty świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji, dla zapewnienia wypłat świadczeń, konieczne będzie zwiększenie dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • 2014-07-22 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Lewiatan przeciwny pobieraniu renty rodzinnej łącznie z emeryturą

  Wprowadzenie w życie przepisów umożliwiających pobieranie renty rodzinnej łącznie z emeryturą, inną rentą (np. z tytułu niezdolności do pracy), a także z zasiłkiem albo świadczeniem przedemerytalnym, w wymiarze: jedno całe świadczenie i 25 proc. drugiego jest nieuzasadnione i wpłynie na pogorszenie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2014-07-10 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Pracodawcy przeciwni dodatkowym uprawnieniom NFZ

  Konfederacja Lewiatan domaga się uchylenia propozycji wyłączenia spod ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • 2014-06-24 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Lewiatan pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich

  Zdaniem Ministerstwa Zdrowia i NFZ obywatel ma prawo do świadczenia zdrowotnego bezpłatnie (w ramach składki zdrowotnej) albo płatnego (prywatnego). Nie ma możliwości do „łączenia" obu tych form. Tymczasem prawo do wyboru rodzaju świadczenia jest fundamentalnym prawem obywatela wynikającym z Konstytucji - napisali w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Konfederacja Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych.

 • 2014-06-17 Ubezpieczenia społeczne
  Ubezpieczenia społeczne

  Pracodawcy i związkowcy o ozusowaniu umów zleceń

  Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność" ,OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie oczekują, że planowane rozwiązania uwzględnią zarówno interesy przedsiębiorców, jak i świadczących na ich rzecz pracę pracowników.

Przejdź do archiwum