BusinessEurope: Unijny "Zielony ład" musi opierać się na podstawach gospodarczych

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj swój konkretny plan dotyczący tzw. europejskiego zielonego ładu. BusinessEurope wspiera ten projekt i będzie angażować się w jego realizację.

Dyrektor generalny Business Europe Marcus J. Beyrer powiedział:

"Europejski "zielony ład" jest ważną inicjatywą mającą na celu ochronę planety i skierowanie Europy na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Nie podejmuje dyskusji czy transformacja społeczna jest potrzebna, ale jak ją osiągnąć. 20 milionów firm, które reprezentujemy w Europie, ma szansę stać się podstawą tego sukcesu. Tylko konkurencyjne i rentowne firmy generują rozwiązania technologiczne, utrzymują miejsca pracy i napędzają gospodarkę. Jeżeli będzie ona silna i stabilna, to zielona transformacja nie doprowadzi do dezindustrializacji i redukcji miejsc pracy. Konieczne jest zatem połączenie zielonego porozumienia z silną strategią przemysłową, która zmobilizuje setki miliardów euro potrzebnych inwestycji. Jesteśmy gotowi przedstawić rozwiązania i współpracować z nowym kolegium komisarzy, aby ten głęboko transformujący program odniósł sukces ".