Rada Prezydentów BusinessEurope w Zagrzebiu - relacja

W związku ze zbliżającą się prezydencją Chorwacji w Radzie UE, w Zagrzebiu odbyła się Rada Prezydentów BusinessEurope (CoPres). Omówiono m.in. sytuację w państwach członkowskich oraz priorytety biznesu dla nowej Komisji Europejskiej. Konfederację Lewiatan reprezentowali Prezydent Maciej Witucki, Dyrektor Generalny Grzegorz Baczewski oraz Kinga Grafa, Dyrektorka biura w Brukseli.

Na spotkaniu z pracodawcami, premier Chorwacji Andrej Plenković mówił o kwestiach priorytetowych dla chorwackiej prezydencji w pierwszej połowie 2020 r. Wymienił m.in. porozumienie w zakresie wieloletnich ram finansowych (MFF), ponieważ od niego zależy kontynuacja projektów europejskich oraz Brexit. Niepewność spowodowana procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE wpływa na cały projekt europejski. Plenković podkreślił potrzebę promowania konsensusu w UE i zasypywania podziałów. Jako główne wyzwania wskazał rewolucję technologiczną, sprawy społeczne oraz bezpieczeństwo, dlatego hasłem prezydencji chorwackiej będzie „Europa, która się rozwija, która łączy, chroni oraz ma wpływy."


Nowa Komisja Europejska rozpoczęła funkcjonowanie z początkiem grudnia. Dlatego obecnie kierownictwo BusinessEurope spotyka się z nowymi komisarzami, aby przedstawić im priorytety biznesu na najbliższe pięć lat. W rozmowie z przewodniczącą Ursulą von der Leyen, M. Beyrer podkreślił potrzebę wzmacniania wymiaru gospodarczego UE oraz unijnej polityki przemysłowej, która musi być spójna z Zielonym Ładem dla Europy, flagowym projektem nowej KE. Beyrer wyraził zadowolenie, że działania w zakresie gospodarki będzie koordynował wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis, z którym BusinessEurope ma długoletnie relacje.


Podczas CoPres, omówiono także sytuację gospodarczą i polityczną w państwach europejskich, m.in. we Francji w związku ze strajkiem generalnym przeciwko rządowym planom reformy systemu emerytalnego. Prezydent Maciej Witucki mówił z kolei o sytuacji politycznej w Polsce po październikowych wyborach parlamentarnych, m.in. o zmianie w podejściu rządu do polityki klimatycznej i potrzebie zapewnienia sprawiedliwej transformacji. Prezydent federacji tureckiej (TUSIAD) zaapelował natomiast o nowe otwarcie w relacjach z Turcją, tak aby nie dopuścić do jej dalszego oddalania się od UE.

W trakcie posiedzenia, omówiono także dokument BusinessEurope dotyczący relacji z Chinami, który ma zostać opublikowany na początku 2020 r. i promowany w państwach członkowskich oraz w USA podczas szczytu B7. Dokument zawiera rekomendacje biznesu, które pozwolą firmom europejskim skuteczniej konkurować z chińskim biznesem na równych zasadach, m.in. poprzez wzmocnienie unijnej konkurencyjności i jedności oraz współpracy z krajami trzecimi.