Rozporzadzenie ePrivacy musi być spójne z RODO

W marcu br. w Radzie UE, pod przewodnictwem Prezydencji Chorwackiej, ruszyły prace nad nową wersją projektu rozporządzenia ePrivacy. Spotkania robocze Grupy Roboczej TELE skupiły się wokół zagadnień kluczowych dla firm, tj. zasad przetwarzania danych osobowych i metadanych w łączności elektronicznej oraz kwestii korzystania z plików cookies (tzw. ciasteczek). Nasze zaniepokojenie budzi to, że treść zaproponowanej wersji rozporządzenia e-Privacy, w szczególności w zakresie przesłanek przetwarzania danych osobowych (m.in. przesłanka uzasadnionego interesu), nadal pozostaje niejasna i w zdecydowanie niewystarczającym stopniu koreluje z przepisami RODO. Konfederacja, w swych działaniach dot. rozporządzenia, dąży do tego, by nowa regulacja była spójna z innymi przepisami, jednoznaczna, elastyczna i przystosowana do obecnych i przyszłych modeli funkcjonowania usług.

Kliknij TUTAJ aby zobaczyć projekt rozporządzenia 

Kliknij TUTAJ aby zobaczyć stanowisko Konfederacji Lewiatan