Nowe władze Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

13 września 2019 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan. W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Związku. Walne Zgromadzenie przedstawiło i jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Związku, a także dokonało wyboru nowych władz Związku.

W skład władz nowej kadencji Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan wchodzą:

Prezes Zarządu:
Piotr Marczuk (Microsoft Sp. z o.o.)

Wiceprezesi Zarządu:
Jarosław Kaczmarczyk (IBM Polska Sp. z o.o.)
Paweł Piec (Intel Technology Poland Sp. z o.o.)
Magdalena Piech (Allegro Sp. z o.o.)
Marta Poślad (Google Poland Sp. z o.o.)
Tomasz Pyrak (IT Kontrakt Sp. z o.o.)
Artur Wiza (Asseco Poland S.A.)

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Cristiano Pinzauti (Novandum Consulting Sp. z o.o.)

Członkowie Rady Nadzorczej:
Mariusz Mielczarek (Amazon Polska)
Krzysztof Murawski (EDATA Polska Sp. z o.o.)

Nowym władzom życzymy powodzenia!