Prawo zamówień publicznych uchwalone

• Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która zostanie teraz skierowana do dalszych prac w Senacie.
• Ustawa ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2021 r

Konfederacja Lewiatan czynnie uczestniczyła w konsultacjach, jak również w pracach parlamentarnych dotyczących przedmiotowej ustawy. W trakcie tych prac byliśmy reprezentowani przez dr Wojciecha Hartunga oraz mec. Katarzynę Kuźmę z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Lewiatan pozytywnie ocenia szerokie konsultacje jakie odbyły się w odniesieniu do projektu ustawy przed jego skierowaniem do prac parlamentarnych.

Niestety, przebieg tych ostatnich nie pozwolił na szerszą dyskusję i wprowadzenie do ustawy ciągle jeszcze niezbędnych poprawek. Wyrażamy nadzieję, iż wydłużony okres vacatio legis nowego Prawa zamówień publicznych zostanie wykorzystany na pogłębione dyskusje o ewentualnych niezbędnych poprawkach we właśnie uchwalonej ustawie, jak również o jej prawidłowej interpretacji oraz do promowania dobrych praktyk w jej stosowaniu.

Przebieg prac legislacyjnych nad ustawą można śledzić pod tym linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C8F7A9C10C321917C1258435005723D1.

Konfederacja Lewiatan