Waloryzacja umów w zamówieniach bardziej realna

• Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą możliwości waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów w ostatnich latach.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan powinna ona otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat ugodowej (pozasądowej), waloryzacji umów o zamówienie publiczne.


Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię pt. Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-publicznego/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego).

Dotyczy ona możliwości dokonywania zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 PZP prowadzących do waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów w ostatnich latach.
Opinia odnosi się także do możliwości dokonywania takich zmian w tzw. „starych" umowach, czyli tych zawartych w wyniku postępowań ogłoszonych przed nowelizacją PZP w 2016 r.

- Jest to bardzo ważna opinia, która powinna otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat ugodowej (pozasądowej), często niezbędnej, waloryzacji umów o zamówienie publiczne - mówi mec. Katarzyna Kuźma, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan wyraża satysfakcję z faktu, iż autorzy opinii w znacznej części podzielili jej merytoryczne stanowisko, poparte analizą prawną przygotowaną przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka, przekazaną do UZP wraz z wnioskiem o wydanie stanowiska w tej ważnej dla przedsiębiorców sprawie.
Lewiatan będzie wnioskować o doprecyzowanie opinii UZP w zakresie odnoszącym się do tzn. zmian de minimis (art. 144 ust.1 pkt 6 PZP). W tej kwestii opinia w obecnym kształcie może bowiem powodować niepotrzebne wątpliwości interpretacyjne.

Konfederacja Lewiatan