Bezpłatne szkolenia z zakresu ochrony własności przemysłowej

Urząd Patentowy RP uprzejmie zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu ochrony własności przemysłowej, które odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 8 i 9 października 2013 r.

Przedsięwzięcia adresowane są w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i będą poświęcone praktycznym aspektom ochrony własności przemysłowej, w tym: identyfikacji dóbr niematerialnych, formułowaniu strategii ich ochrony, informacji patentowej oraz umowom w zakresie transferu technologii.

Urząd Patentowy zachęca ponadto do odwiedzenia 7. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2013, która będzie miała miejsce w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w dniach 8-10 października. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora Wystawy - Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów: www.polskiewynalazki.pl.

Rejestracji na szkolenia można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez wypełnienie poniższego formularza do dnia 4 października br. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Wydziałem Wspierania Innowacyjności, tel. 22 579 00 47.

Więcej informacji