Konsultacje społeczne Programu Polska Wschodnia 2014-2020

POPW 2014-2020 jest programem wspierającym 5 województw Polski Wschodniej: woj. lubelskie, woj. podlaskie, woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie i woj. warmińsko-mazurskie. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Cel ten będzie realizowany dzięki:

  • wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
  • wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji,
  • wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
  • wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.


Projekt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  

Zapraszamy do zgłaszania uwag, które zostaną wykorzystane w stanowisku Lewiatana.

Uwagi prosimy przesyłać do poniedziałku, 14 października 2013 r. na adres mailowy: wojciech.winogrodzki@computerplus.com.pl z wykorzystaniem formularzu .

Osoby zainteresowane mogą także wziąć udział w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

  • 1 października w Białymstoku - TITANIC Centrum Konferencyjno - Bankietowe, ul. Pogodna 16D
  • 2 października w Olsztynie - Hotel Wileński, ul. Knosały 5
  • 8 października w Lublinie - Centrum Konferencyjne Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Dobrzańskiego 3
  • 9 października w Rzeszowie - Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44
  • 10 października w Kielcach - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6

Rejestracja i więcej informacji o wydarzeniach dostępne są na stronie: http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Rejestracja.aspx