Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Archiwum

 • 2013-07-01 Archiwum

  Tajpej - misja gospodarcza dla przedsiębiorstw z branży elektronicznej

 • 2013-07-01 Archiwum

  Projekt rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym - wstępne uwagi Lewiatana

 • 2013-06-28 Archiwum

  Zatrudnienie młodzieży - potrzebny pilny plan działań

  Społeczeństwo obywatelskie domaga się wprowadzenia prawdziwego planu pilnych działań na rzecz młodzieży. Planu na tyle ambitnego, by doprowadzić do odwrócenia obecnej tendencji:  od 2008 r. tysiąc młodych ludzi zasila codziennie rzeszę poszukujących zatrudnienia. Jedna trzecia spośród nich nie znajdzie go w ciągu roku. Te sześć milionów młodych Europejczyków zasługuje na to, by UE przeznaczyła dla nich więcej niż 0,6% budżetu europejskiego i zainwestowała wreszcie w ich, a także naszą przyszłość. W wielu innych dziedzinach Europa dowiodła, że potrafi to zrobić.

 • 2013-06-27 Archiwum

  Apel do senatorów: ograniczcie harmonogramy czasu pracy

  W nowelizacji Kodeksu pracy, posłowie wprowadzili kosztowny i czasochłonny obowiązek tworzenia szczegółowych rozkładów czasu pracy dla pracowników. Konfederacja Lewiatan apeluje do senatorów, aby zmienili te przepisy i ograniczyli wprowadzanie harmonogramów czasu pracy.

 • 2013-06-26 Archiwum

  To nie reforma systemu emerytalnego, ale jego demontaż w białych rękawiczkach


  Zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w brzmieniu:

  „1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
  2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu emerytalnego informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
  4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

  Konfederacja Lewiatan zmuszona była do usunięcia tej informacji.

 • 2013-06-26 Archiwum

  Zrywaniem rozmów nie przezwyciężymy kryzysu

  Związki zawodowe wyszły wczoraj z obrad Komisji Trójstronnej i zawiesiły swój udział w jej pracach. - Strajkami i zrywaniem rozmów Komisji Trójstronnej nie zwalczymy bezrobocia, nie przezwyciężymy kryzysu. To droga donikąd, która nie służy ani pracownikom, ani pracodawcom - mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprzewodnicząca Komisji Trójstronnej.

 • 2013-06-25 Archiwum

  Manifest przedsiębiorców zrzeszonych w BUSINESSEUROPE

 • 2013-06-25 Archiwum

  Polacy zaczynają więcej kupować

  Sprzedaż detaliczna w maju br. wzrosła o 0,5 proc. - podał GUS.

 • 2013-06-21 Archiwum

  W gospodarce nie jest dobrze

  W czerwcu br. ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach pogorszył się w porównaniu z majem - podał GUS.

 • 2013-06-20 Archiwum

  Seminarium: Sygnalista w zakładzie pracy. Systemy wewnętrznego sygnalizowania nieprawidłowości z perspektywy pracodawcy.