Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Archiwum

 • 2013-06-17 Archiwum

  Gra toczy się o nowy podział władzy w UE

  16 czerwca br., w siedzibie Konfederacji Lewiatan, z udziałem ekspertów, odbyła się debata poświęcona przyszłości Polski w strefie Euro.

 • 2013-06-17 Archiwum

  Dyktat najniższej ceny szkodzi zamówieniom publicznym

  System zamówień publicznych jest sprzeczny wewnętrznie. Wytyczne kontrolne oraz ustawa o dyscyplinie finansów publicznych nakazują zamawiającemu konieczność wyboru najtańszej oferty. Jednocześnie organy kontrolne, narzucające rygor finansowy w zakresie dysponowania funduszami publicznymi, kwestionują dyktat najniższej ceny jasno wskazując na nieefektywność tego kryterium - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2013-06-14 Archiwum

  Zapraszamy członków Konfederacji do włączenia się w działalność Rady Podatkowej

 • 2013-06-14 Archiwum

  Nadanie statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu - uwagi

 • 2013-06-14 Archiwum

  Uwagi do projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 • 2013-06-14 Archiwum

  To nieprawda, że bez OFE zadłużenie byłoby mniejsze


  Zgodnie z artykułem 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w brzmieniu:

  „1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
  2. Za reklamę nie uważa się zamieszczania na stronie internetowej otwartego funduszu emerytalnego informacji, o których mowa w art. 191 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
  4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

  Konfederacja Lewiatan zmuszona była do usunięcia tej informacji.

   

 • 2013-06-14 Archiwum

  Harmonogramy czasu pracy utrudnią życie przedsiębiorcom

  Uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy wydłużyła do roku okres rozliczeniowy czasu pracy, ale równocześnie wprowadziła kosztowny i czasochłonny obowiązek tworzenia szczegółowych rozkładów czasu pracy dla pracowników - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2013-06-14 Archiwum

  Przedsiębiorstwa unikają kredytów

  W maju br. w ujęciu realnym wartość kredytów dla przedsiębiorstw praktycznie nie zmieniła się w stosunku do kwietnia- podał NBP.

   

 • 2013-06-14 Archiwum

  Studia Podypolomowe Public Affairs & Lobbing

 • 2013-06-13 Archiwum

  Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć