Eksport dalej ciągnie gospodarkę

W lipcu br. eksport był o 6 proc., zaś import o 0,7 proc. wyższy niż w lipcu 2012 roku. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło ok. 0,3 mld EUR - podał NBP.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Przedsiębiorstwa ciągle bardzo dobrze sobie radzą na rynkach zagranicznych. I co najważniejsze, szukają możliwości sprzedaży swoich produktów i usług poza rynkami UE, w tym także poza rynkiem niemieckim. Dane z gospodarki niemieckiej za lipiec nie były najlepsze, a polskim eksporterom udało się jednak zwiększyć sprzedaż o 6 proc. Firmy radzą sobie zatem na naszych „tradycyjnych" rynkach także wtedy, gdy te są ciągle słabe, ale także coraz lepiej poruszają się na rynkach „nietradycyjnych" - Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Środkowej, Północnej Afryce.
W lipcu wzrost eksportu był wyższy niż importu. W ciągu 12 miesięcy wartość eksportu była łącznie także wyższa niż w ciągu porównywalnych 12 miesięcy przed rokiem. Eksporterom pomaga ciągle słaby złoty. Wykorzystują także szanse, które pojawiają się wraz z poprawą koniunktury na rynkach pozaeuropejskich. Dzięki temu eksport netto był głównym motorem napędowym wzrostu gospodarczego w pierwszych 6. miesiącach br. Dane za lipiec potwierdzają, że podobnie może być w trzecim kwartale, ponieważ utrzymuje się zdecydowanie szybsza dynamika wzrostu eksportu niż importu.

Nasi eksporterzy, w okresie spowolnienia gospodarczego, potrafią „zdobywać" nowe rynki. Konkurują już nie tylko i nie przede wszystkim ceną, a jakością. Badania Konfederacji Lewiatan wskazują, że osłabienie gospodarcze nie zniechęciło firm do modelu biznesowego opartego na konkurowaniu przede wszystkim jakością. Pozytywne rezultaty tego podejścia dzisiaj „konsumujemy". Daje to szczególnie dobre efekty w próbach ekspansji na rynki państw rozwijających się i Europy Środkowo-Wschodniej. Firmy wykorzystały osłabienie gospodarcze do silniejszego wejścia na te rynki i jest szansa, że pozostaną na nich na stałe, co dobrze wróży na przyszłość. Udowodniły bowiem, że potrafią skutecznie konkurować nie tylko ceną, ale także jakością, i w coraz większym stopniu - innowacyjnością.

Konfederacja Lewiatan