Lewiatan zaprasza związkowców do rozmów

Konfederacja Lewiatan zaprasza związki zawodowe do powrotu do rozmów i dialogu dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców

, w poczuciu odpowiedzialności za państwo.

- Proponujemy przystąpienie do rozmów bez żadnych warunków wstępnych. Ich przedmiotem powinny być zmiany warunków funkcjonowania firm, a celem wzrost produktywności, bo tylko wówczas będzie możliwe zwiększenie zatrudnienia i szybszy wzrost wynagrodzeń. Inwestorzy mają prawo liczyć na godziwy zysk z inwestycji, a pracownicy na wzrost wynagrodzeń, w przypadku wzrostu wydajności pracy - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w wielu sprawach jest szansa na rozsądny kompromis. Pracodawcy są gotowi do dialogu, aby ograniczyć nadużywanie umów krótkoterminowych. Poprą propozycję związków zawodowych i rządu oskładkowania umów zleceń do wysokości płacy minimalnej i wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Zgadzają się również, ze związkowcami, że w przypadku zamówień publicznych, nie powinniśmy dopuszczać ofert z wynagrodzeniem poniżej minimalnej płacy ustawowej.
Pracodawcy deklarują także gotowość do podjęcia rozmów na temat płacy minimalnej, ale z uwzględnieniem realiów gospodarczych.

Konfederacja Lewiatan