Andrzej Nikończyk przewodniczącym Rady Podatkowej

Z przyjemnością informujemy, że zarządzeniem Prezydent Konfederacji Lewiatan, dr Henryki Bochniarz, z 28.08.2013 r., pan Andrzej Nikończyk został powołany na przewodniczącego Rady Podatkowej na kolejną kadencję w okresie 1.09.2013-31.08.2014.

Dziękujemy Przewodniczącemu Rady za miniony rok prac i gratulujemy powołania.

 ***

 Andrzej Nikończyk - doradca podatkowy, wspólnik KNDP sp. k. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Następnie współpracował z Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o. Specjalizacja podatek VAT i Akcyza, oraz postępowania podatkowe. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej" i „Dzienniku Gazeta Prawna". Współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politologii i Nauk Społecznych w ATK w Warszawie. Członek Rady Podatkowej od 2009 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT, od 2011 r. jest również członkiem Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej. Jest przewodniczącym Rady od 1.09.2012 r.