Przedsiębiorcy nie chcą oznakowania „made in”

Polska powinna opowiedzieć się za usunięciem z pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku , zapisu zobowiązującego przedsiębiorców do oznaczania państwa pochodzenia produktów nie spożywczych („made in") - apelują Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

Zdaniem pracodawców oznakowanie „made in": nie zwiększa bezpieczeństwa produktów, które i tak jest gwarantowane przepisami sektorowymi, nie poprawia możliwości śledzenia produktu w łańcuchu dostaw i komplikuje produkcję, zwiększając koszty.

Konfederacja Lewiatan uważa, że oznakowanie „made in" może także zmniejszyć konkurencyjność polskich firm kosmetycznych, jest trudne do stosowania ze względu na wieloetapowość produkcji i zlokalizowanie poszczególnych etapów w różnych krajach oraz nie zagwarantuje konsumentom rzetelnej informacji o pochodzeniu produktów.

Pracodawcy krytycznie odnoszą się również do zaproponowanych przez Komisję Europejską kryteriów oznaczania kraju pochodzenia. Odwołanie się do przepisów celnych nie realizuje celów, jakie stawia sobie Komisja. Potwierdzają to opinie ogólnoeuropejskich organizacji konsumenckich.

Konfederacja Lewiatan

Na pakiet składają się: projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych (COM 2013/0049), projekt rozporządzenia dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów (COM 2013/0048), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Dwadzieścia działań na rzecz bezpieczniejszych i zgodnych z obowiązującymi wymaganiami produktów dla Europy: wieloletni plan działania w zakresie nadzoru w odniesieniu do produktów w UE (COM 2013/76).