Inauguracyjne posiedzenie Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC. Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 września 2013 r. o godz. 17.00 (K&L Gates Jamka, Al. Jana Pawła II 25).
 
Gościem specjalnym posiedzenia będzie Paul Lugard - Przewodniczący Komisji do spraw Konkurencji ICC  http://www.iccwbo.org/About-ICC/Policy-Commissions/Competition/Leadership/ .
 
Celem powołania Komisji do spraw Konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC jest otwarcie dla polskich specjalistów zajmujących się konkurencją możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie myśli w ramach jednej z najstarszych i największych organizacji biznesowych świata. Więcej o ICC, w tym o jej komisji arbitrażowej, możecie Państwo przeczytać na stronie http://www.iccwbo.org .

Więcej informacji o spotkaniu udziela Maciej Jamka, Administrative Partner K&L Gates Jamka Sp.k., tel. +48 22 653 4204, Maciej.Jamka@klgates.com