Ramowe warunki wykorzystania funduszy UE w latach 2014-2020 - konsultacje

Trwają konsultacje Umowy Partnerstwa określającej ramowe warunki wykorzystania funduszy UE w latach 2014-2020

Projekt Umowy oraz załączniki wraz z formularzem do zgłaszania uwag dostępne są na stronie: http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/programowanie_2014_2020/umowa_partnerstwa/strony/glowna.aspx

Członków Lewiatana zapraszamy do przekazywania uwag do Konfederacji, na adres mchmielewska@konfederacjalewiatan.pl. Termin zgłaszania uwag upływa 30 sierpnia 2013.