Szkolenie dla pracodawców z zakresu zarządzania różnorodnością

Instytut Spraw Publicznych zaprasza do udziału w szkoleniu dla pracodawców z zakresu zarządzania różnorodnością. Szkolenie odbędzie się 3 września b.r. w siedzibie ISP, ul. Szpitalna 5 lok. 22 w Warszawie, w godz. 10-17.

Zarządzanie różnorodnością to:
 wszelkie działania organizacji, które zmierzają do uwzględniania i optymalnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy;
 rozwijanie świadomości na temat różnorodności talentów wśród liderów, menedżerów i pracowników;
 wdrażanie procedur z zakresu rekrutacji, zmiany struktur, szkoleń, programów rozwoju karier, których celem jest zwiększanie różnorodności pracowników.

Zarządzanie różnorodnością jest kompleksowym procesem rozwoju organizacji lub instytucji, który angażuje wszystkich pracowników i pracownice i wszystkim przynosi korzyści. Jego podstawą jest idea, że różnorodność pracownic i pracowników jest wartością, która wzbogaca firmę. Polityka zarządzania różnorodnością nie rodzi po stronie pracodawcy wysokich kosztów, łączy się raczej ze zmianą podejścia i wprowadzeniem określonych rozwiązań i procedur.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:
 wykorzystać obecne w firmie talenty i różnice między poszczególnymi pracownikami i pracownicami,
 zbudować przewagę konkurencyjną firmy,
 zminimalizować zagrożenia związane z niezrealizowaniem nowych przepisów, w tym przepisów prawa pracy zabraniających dyskryminacji i mobbingu, a tym samym zagrożenia utraty wizerunku firmy związane z postępowaniem sądowym o dyskryminację, molestowanie seksualne czy mobbing,
 wskazać wymierne zyski z zarządzania różnorodnością, które przyczyniają się do wzrostu wyników ekonomicznych,
 wdrożyć zasady zarządzania różnorodnością wiążące się ze wzrostem lojalności pracownic i pracowników wobec firmy.

Informujemy, że szkolenie jest bezpłatne, a dla uczestników spoza Warszawy organizator pokrywa koszty przejazdu oraz noclegu. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu prosimy kierować do p. Bogumiły Jabłeckiej (email: bogumila.jablecka@isp.org.pl) wypełniając załączony formularz zgłoszeniowy .