W 2014 roku PKB może wzrosnąć o 2-2,2 proc.

Wzrost gospodarczy w przyszłym roku powinien wynieść 2-2,2 proc., czyli będzie niższy niż 2,5 proc. prognozowane przez rząd.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.

- Dane zaprezentowane w lipcu przez GUS dotyczące czerwca 2013 r. dają nadzieję, że gospodarka będzie w drugiej połowie 2013 r. powoli wychodzić z osłabienia gospodarczego. Wyraźnie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu (i to w 25 na 34 sekcje gospodarki), sprzedaż detaliczna (także w większości obszarów), rosną płace w sektorze przedsiębiorstw (nominalny wzrost w ciągu 6 miesięcy 2013 r. - 2,5 proc., co przy inflacji w tym okresie na poziomie 0,6 proc. daje istotny wzrost realnych wynagrodzeń). Silna poprawa wskaźnika PMI odzwierciedla korzystne zmiany w sektorze przemysłu.
Jedynym parametrem, który nie pokazuje pozytywnych zmian trendu jest zatrudnienie, które w sektorze przedsiębiorstw 10+ spadło w pierwszej połowie roku o 1 proc. Ale na zmiany w poziomie zatrudnienie trzeba będzie poczekać nieco dłużej, bowiem tu wychodzenie z osłabienia gospodarczego odbywa się z pewnym opóźnieniem. Mimo osłabienia gospodarczego u naszych głównych partnerów handlowych bardzo dobrze radzą sobie eksporterzy - po sześciu miesiącach eksport był większy o 6,0 proc. r/r (euro). Przy spadającym imporcie, eksport netto stał się zatem w pierwszej połowie 2013 r. jedynym istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Jutro GUS opublikuje wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale 2013 r., będzie można zatem ocenić, tak po dynamice wzrostu, jak i strukturze wzrostu PKB, w jakim kierunku zmierza nasza gospodarka.

Poprawa sytuacji w gospodarce w czerwcu 2013 r. nie może być jednak jeszcze podstawą do przygotowania nowych prognoz wzrostu gospodarczego dla drugiej połowy 2013 r., a tym samym dla 2014 r. Zmiana trendu w gospodarce, a przede wszystkim jej siła, musi bowiem zostać potwierdzona wynikami gospodarczymi w kolejnych miesiącach. Konfederacja Lewiatan uznaje założone przez Ministerstwo Finansów tempo wzrostu PKB w 2014 r. na poziomie 2,5 proc. za optymistyczne, ale - patrząc na wyniki czerwca 2013 r. i potencjalną zmianę trendu - nie niemożliwe do osiągnięcia.

Konfederacja Lewiatan