Informacje o szkoleniach dot. sektora energii odnawialnych

Euromoney Energy Training proponuje różne kursy, które w szczególności obejmują tematykę energetyczną. Szkolenia odbywają się m.in. w Londynie, Nowym Yorku i Johannesburgu, jednak organizatorzy gwarantują swobodę wyboru miejsca, czasu oraz rodzaju szkolenia. W trakcie np. pierwszego zapowiadanego szkolenia pt. ,,Economic Analysis, Financing & Modelling for Renewable Energy", uczestnik zdobędzie wiedzę na temat finansowania projektów i inwestycji w energię odnawialną; w ciągu pięciu dni kursanci zapoznają się ze studium przypadków dot. energii słonecznej oraz z projektami budowy farm wiatrowych. Najbliższe daty szkolenia:

·         26 - 30.08.2013 -  Nowy York  (link do rejestracji: http://www.euromoneytraining.com/Course/4610/Energy-Training-Europe-Middle-East-Africa-Asia-and-Americas/CourseInfo.html )

·         11 - 15.11.2013 - Hong Kong, (link do rejestracji: http://www.euromoneytraining.com/Course/3788/Energy-Training-Europe-Middle-East-Africa-Asia-and-Americas/CourseInfo.html )

·         9 - 13.12.2013 - Londyn (link do rejestracji: http://www.euromoneytraining.com/Course/3761/Energy-Training-Europe-Middle-East-Africa-Asia-and-Americas/CourseInfo.html )

 

Drugi kurs to ,,Renewable Energy  Contracting & Dispute Management", przeznaczony nie tylko dla prawników, którego celem jest przygotowanie do zawierania korzystnych umów dot. energii odnawialnej, a także ew. sporów.  Nacisk kładziony jest na przekazanie praktycznej wiedzy na temat procesu kontraktowania, w tym zawierania umów, prowadzenia przetargu, negocjacji, przygotowywania zamówień itp. Daty szkoleń:

·         28 - 31.10 - Johannesburg (link do rejestracji: http://www.euromoneytraining.com/Course/5283/Energy-Training-Europe-Middle-East-Africa-Asia-and-Americas/CourseInfo.html )

·         9 - 12.12 -  Nowy York (link do rejestracji: http://www.euromoneytraining.com/Course/5291/Energy-Training-Europe-Middle-East-Africa-Asia-and-Americas/CourseInfo.html )