Konsultujemy rozporządzenia dotyczące podatku akcyzowego

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania zwolnień od podatku akcyzowego.

Projektowane rozporządzenie określa dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy w szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do stosowania zwolnień oraz sytuacji, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 lub 5 - 13 ustawy o podatku akcyzowym.

PROJEKT

 

2. Projekt rozporządzenia ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Projektowane rozporządzenie w dużej części stanowi powtórzenie obowiązujących przepisów ze zmianami i uzupełnieniami, które wynikają ze zmiany ustawy o podatku akcyzowym.

Zmianie uległy:

  1. przypadki, w których należy wystawić dokument dostawy w przypadku sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy,
  2. przypadki, inne niż zwrot wyrobów zwolnionych, w których dokument dostawy wyrobów węglowych jest wystawiany w trzech egzemplarzach,
  3. przepisy regulujące ilość i przeznaczenie egzemplarzy dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych,
  4. przepisy dotyczące zestawienia dokumentów dostawy określające dane wpisywane do zestawienia oraz sposób i termin dokonywania wpisów.

Zmieniony został również załącznik do rozporządzenia określający wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych.

PROJEKT

Uwagi proszę przesyłać na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl do 23 sierpnia.