Projekt założeń projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

Przekazujemy Państwu projekt założeń projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Jest to kompleksowy projekt mający na celu zastąpienie dotychczasowej ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze. Wprowadza się m.in. 3 rodzaje uproszczonych postępowań układowych: a)postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, b) przyspieszone postępowanie układowe, c) właściwe postępowanie układowe, jak również postępowanie sanacyjne. Wprowadzana jest też nowa definicja „niewypłacalności".

PROJEKT

Uwagi proszę przesyłać na adres bwyzykowski@konfederacjalewiatan.pl do 15 września br.