Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Energetyka

 • 2015-07-20 Energetyka
  Energetyka

  Stanowisko Rady ds. Gazu dotyczące taryf na sprzedaż paliw gazowych

 • 2015-07-03 Energetyka
  Energetyka

  Bez wsparcia kogeneracja sobie nie poradzi

  Rozwój kogeneracji w Polsce został zahamowany z powodu utrzymywania niskich cen ciepła w celu ochrony odbiorców, czego skutkiem jest nieopłacalność inwestycji w nowe moce wytwórcze i projekty odtworzeniowe. Bez administracyjnego wsparcia trudno będzie wykorzystać potencjał kogeneracji - uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki przy Konfederacji Lewiatan.

 • 2015-06-03 Energetyka
  Energetyka

  Uwagi Rady OZE do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

  Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD215).

  Zostały one przedstawione w dwóch grupach:

  I.      Propozycje rozszerzenia nowelizacji Ustawy z 14 maja 2015 r. poprzez dodanie  nowych zapisów usuwających  wątpliwości w interpretacji postanowień Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 3 kwietnia 2015 r.

  II.    Uwagi szczegółowe do przedstawionego projektu  Ustawy o zmianie ustawy
  o odnawialnych źródłach energii z 14 maja 2015 r.  

 • 2015-04-29 Energetyka
  Energetyka

  Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej z OZE, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. - uwagi Rady OZE

  Uwagi do rozporządzeń Ministra Gospodarki (projekty z 25 marca 2015 r.) w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. oraz w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej energetycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

 • 2015-04-20 Energetyka
  Energetyka

  Krytyka rozporządzenia SoS

  Uwagi do przeglądu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE), dalej także „rozporządzenie SoS".

 • 2015-04-07 Energetyka
  Energetyka

  Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy - uwagi

  Informacja wysłana do Tomasza Tomczykiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

 • 2015-03-23 Energetyka
  Energetyka

  Stanowisko Rady OZE ws. Ustawy OZE

  Prezentujemy stanowisko Rady OZE przesłane do Katarzyny Szwed-Lipińskiej, dep. systemów wsparcia, URE.

 • 2015-02-18 Energetyka
  Energetyka

  Prawo budowlane (druk sejmowy nr 2964) - opinia

  Rada OZE[i] przy Konfederacji Lewiatan pozytywnie ocenia ogólny kierunek proponowanych zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane (druk sejmowy nr 2964).

 • 2015-02-13 Energetyka
  Energetyka

  Uwagi do zapisów projektu rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych

  W imieniu Konfederacji Lewiatan przekazaliśmy uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki dotyczących paliw stałych z 4 grudnia 2014 r., tj. projektu rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych oraz projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Uwagi te są wynikiem konsultacji z firmami członkowskim Konfederacji Lewiatan.

 • 2015-02-10 Energetyka
  Energetyka

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy Prawo Wodne

  W naszej opinii przepisy projektu ustawy Prawo wodne w tym zakresie nie uwzględniają faktu, iż energetyka ponosi już od wielu lat realne nakłady finansowe związane z pobieraniem wody na cele energetyczne.

Przejdź do archiwum