Podpisanie Standardu minimum przez Konfederację Lewiatan

8 grudnia 2016 r. Global Compact Poland we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Partnerami Programu „Biznes i Prawa Człowieka" zaprezentowali unikalne w skali światowej narzędzie pomocne we wdrażaniu programu etycznego, oparte na Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka - STANDARD MINIMUM PROGRAMU ETYCZNEGO.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było oficjalne podpisanie Deklaracji przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego przez firmy i instytucje członkowskie Komitetu Sterującego działającego w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka".

Pierwszymi organizacjami, które podpisały Standard Minimum Programu Etycznego były:

- Polpharma
- PKP Energetyka
- Skanska
- Ergo Hestia
- Unilever
- Kulczyk Foundation
- T-mobile
- EDF
- Konfederacja Lewiatan
- Business Centre Club

Są to organizacje, które brały udział w tworzeniu Standardu Minimum od samego początku, w tym Konfederacja Lewiatan reprezentowana przez Dr Marcina Kilanowskiego - Reprezentanta Konfederacji Lewiatan ds. Praw człowieka i biznesu. W pracach nad Standardem, które trwały 1,5 roku, uczestniczyło ok. 90 organizacji zrzeszonych w Koalicji Rzeczników Etyki stworzonej przez Global Compact Poland. Wypracowanie Standardu jest szczególnie istotne z dwóch powodów. Z początkiem nowego roku firmy będą zobowiązane przez Komisję Europejską do raportowania niefinansowego. Po drugie, w roku 2017 rząd polski przedstawi plan wdrożenia Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka - prezentowany na konferencji przez Macieja Janczaka - Wicedyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, Ministerstwa Rozwoju. Zapowiedział on, iż międzyresortowe prace analityczne nad National Action Plan dobiegły końca, powstał dokument, poddany publicznym konsultacjom. Zapowiedział również, że już w pierwszej połowie 2017 roku zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów. Jest to dopiero początek pracy, gdyż zakłada się, iż pierwsza faza wdrażania planu tj. lata 2017-19 służyć będzie intensyfikacji, analizie dokumentu oraz potrzebnym modyfikacjom.

Inspiracją do dyskusji stało się również wystąpienie otwierające konferencję, którą wygłosił Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Global Compact Poland - Krzysztof Zanussi.

Podczas wydarzenia odbył się również panel dyskusyjny, moderowany przez Zbigniewa Gajewskiego, zastępcę Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan. Wśród mówców mieliśmy okazję usłyszeć:
Annę Potocka-Domin, Wiceprezes Business Center Club,
Agatę Skowrońska-Domańską, Dyrektor Finansową Skanska CDE,
Marcina Gomołę, Compliance Officer'a T-Mobile,
Marcina Musiała, Lidera Zespołu ds. ustanowienia programu etycznego Polpharma,
Michała Drozdka, Głównego Specjalistę w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego, Najwyższa Izba Kontroli.

Debata dotyczyła kondycji etyki w polskim biznesie. Uczestnicy próbowali ocenić jak wypada Polska w tym kontekście na tle innych Państw Europy. Dyskutowano również nad kwestią czy Polska, jako kraj „na dorobku" ma przyzwolenie na traktowanie zasad etycznych bardziej elastycznie niż kraje bogate. Zastanawiano się również czy realnym jest wprowadzenie systemu zgłaszania nadużyć w firmach w Polsce, skoro nie istnieje społeczna akceptacja dla sygnalistów, często nazywanych „donosicielami".

Wydarzenie stanowiło oficjalną inaugurację raportu „Biznes i Prawa Człowieka", który zawiera Standard Minimum Programu Etycznego wraz z komentarzami nadającymi szerszy i praktyczny opis dla wdrażania narzędzi zawartych w Standardzie Minimum przez firmy i instytucje.

Konfederacja Lewiatan