Konferencja: Kultura i biznes. Partnerstwo?, Kraków

Czy istnieje naturalna strefa kontaktu pomiędzy światem kultury i biznesu?
Problematykę tę podejmuje jednodniowa konferencja Kultura i biznes. Partnerstwo?, zorganizowana przy współpracy Ambasady Królestwa Niderlandów i Przedstawicielstwa Rządu Flandrii, przybliżająca holenderskie i flamandzkie doświadczenia i zestawiając je z sytuacją w Polsce.

W kontekście kryzysu gospodarczego i ograniczeń budżetowych temat współpracy obu środowisk wydaje się szczególnie potrzebny. Konieczne jest zastanowienie się, kto i dlaczego powinien wspierać finansowo rozwój szeroko rozumianej kultury, jaką rolę mogą czy powinny pełnić  środowiska biznesowe, czy instytucje kultury nie powinny bardziej zwracać uwagi na urynkowienie swoich działań, jakie jest miejsce innych uczestników tej współpracy, np. mediów.
Podczas spotkania przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych wraz z reprezentantami świata biznesu przedstawią swoje doświadczenia i skonfrontują oczekiwania, jakie oba sektory mają wobec siebie. Dyskusja została podzielona na cztery przewodnie panele tematyczne:
  • Mecenat nad sztuką
  • Kultura i biznes
  • Stosunki kulturalne, nowi aktorzy, nowa publiczność
  • Kultura w kryzysie - kryzys w kulturze.

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu!
Wstępny program - pobierz

Wstęp wolny
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego: kib[at]mck.krakow.pl
Liczba uczestników ograniczona
Zgłoszenie - pobierz

Więcej informacji

ULOTKA