Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu świadomego zaciągania zobowiązań finansowych

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznego i świadomego zaciągania zobowiązań finansowych oraz innych możliwości doinwestowania i rozwoju działalności firmy?

Zapisz się na dwudniowe szkolenie organizowane w okresie od kwietnia 2012 do kwietnia 2013 w ramach projektu „Nie łykaj jak pelikan - szkolenie z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP" współfinansowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Nie łykaj jak pelikan - szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP" w okresie od marca 2012 roku do lutego 2013 roku organizowane będą szkolenia obejmujące promocję i edukację w zakresie konieczności i dostępnych możliwości pozyskiwania kapitału dla mikro i małych przedsiębiorstw. Szkolenie przewidziane jest głównie do pracowników odpowiedzialnych za finanse firmy np. księgowych, dyrektorów finansowych, kierowników.

Więcej informacji