Polski Kongres Prawa Energetycznego 2012 – Gaz Łupkowy

Polski Kongres Prawa Energetycznego 2012 - Gaz Łupkowy  odbędzie się 17 października 2012 r. w Warszawie. Poruszana tematyka: eksploatacja złóż z dna morskiego (doświadczenia norweskie), europejska polityka energetyczna (doświadczenia Europarlamentu), wnioski z dotychczasowej praktyki - co należałoby zmienić w zakresie koncesjonowania z perspektywy pierwszych polskich doświadczeń?,  czy państwo powinno zarabiać na gazie łupkowym? (perspektywa Sejmu RP), korzyści dla mieszkańców (perspektywa władz lokalnych), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR): doświadczenia polskich firm wydobywczych, doświadczenia czeskie, komunikacja ze społecznościami lokalnymi, interesy podmiotów prywatnych, wpływ public relations (PR) na działania wydobywcze - case study: Bułgaria.

Wśród zaproszonych Prelegentów znajdą się m.in.

-przedstawiciele Ministerstwa Środowiska,
-przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
-prawnicy z wiodących kancelarii polskich i międzynarodowych,
-przedstawiciele przedsiębiorstw wydobywczych,
-przedstawiciele urzędów marszałkowskich,
-przedstawiciele organizacji CSR,
-politycy, dziennikarze, komentatorzy spraw gospodarczych.

Szczegółowy program Kongresu pod adresem: www.energetyczny.allerhand.pl

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Instytut Allerhanda
Pion Organizacji Wydarzeń
+48 (12) 341 46 48
energetyczny@allerhand.pl

Agenda Kongresu http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-prawa-energetycznego-gaz-lupkowy-2012/agenda-kongresu

Formularz rejestracyjny