Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

11 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012. Patronat honorowy nad Kongresem sprawują m.in.: Parlament Europejski, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", PKPP Lewiatan, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wśród tematów m.in.:
-Nowa architektura safety net w Unii Europejskiej
-Praktyka (wizja) nadzoru w polskim systemie finansowym
-Uporządkowana likwidacja banków (resolution) w Polsce
-Instrumenty kontroli jakości kapitału i płynności - implementacja Basel III i CRD IV
-Zmiany w procesach rozliczania i rozrachunku transakcji na rynku kapitałowym
-Polski rynek kapitałowy po prowadzeniu aktualizacji obowiązku stosowania nowych regulacji unijnych (MiFID, MiFIR)
-Ochrona inwestora w unijnej i polskiej praktyce
-Opodatkowanie transakcji na rynkach finansowych
-Shadow banking i pozostałe nowe obszary regulacyjne
-Konsolidacja w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym
-Gatekeepers - problemy współpracy instytucji finansowych z doradcami zewnętrznymi i nadzorem finansowym

Szczegółowy program Kongresu pod adresem: www.finansowy.allerhand.pl
*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Instytut Allerhanda
Pion Organizacji Wydarzeń
+48 (12) 341 46 48
finansowy@allerhand.pl

Agenda Kongresu
Formularz rejestracyjny