GŁOS BIZNESU - RÓŻNORODNOŚĆ PROCENTUJE - Wrocław

Dzisiejszy świat gospodarczy podlega w coraz większym stopniu procesom globalizacji i unifikacji, co niewątpliwie daje wymierne korzyści biznesowe. Jednak sukces naszych przedsiębiorstw zależy od wielu RÓŻNORODNYCH czynników.

Z badań wynika, że zróżnicowane zespoły i kadra kierownicza zwiększają kreatywność, innowacyjność i produktywność przedsiębiorstw. Stymulują wzrost konkurencyjności, wpływają na podniesienie efektywności oraz lepszy wizerunek firmy i jej reputację. Ciągle jednak po­tencjał kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych czy przedstawicieli innych kultur i religii nie jest w sposób optymalny wykorzystywany na rynku pracy. To duża strata, zarówno dla poszczególnych firm, jak i dla całej gospodarki. Kluczem do sukcesu może być sprawne zarządzanie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, takie podejście do budowania i kierowania zespołem, aby w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodny potencjał pracowników.

Otwieramy ogólnopolską debatę, której celem są konsultacje i wypracowanie rekomendacji w zakresie dobrych praktyk dotyczących różnorodności. Zapraszamy do dyskusji właścicieli i właścicielki firm, osoby zarządzające przedsiębiorstwami, szefujące działom HR, odpowiedzialne za politykę personalną. Na tle diagnozy i przykładów firm porozmawiamy o Waszych doświadczeniach - korzyściach wynikających ze stosowana tej strategii oraz barierach. Pomoże nam to wspólnie zbudować nowatorskie na­rzędzie wspierające zarządzanie różnorodnością, wskaźnik Diversity Index.

 

Serdecznie zapraszam,

Henryka Bochniarz
Prezydent PKPP Lewiatan

Wrocław, 8 grudnia 2011 r.; Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1

9.00 - 9.30

Rejestracja

9.30 - 10.00
 

Powitanie i wprowadzenie:

różnorodność w kontekście kulturowo-społeczno-gospodarczym

dr Henryka Bochniarz - Prezydent PKPP Lewiatan
prof. UW dr hab. Magdalena Środa - Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW

Szymon Gawryszczak - Prezes Agencji Rozwoju Innowacji

10.00 - 10.30

Czy czeka nas rewolucja na rynku pracy? Wyzwania, realia, prognozy

Anna Karaszewska - Dyrektorka Zarządzająca INGEUS Polska
Elwira Gross-Gołacka - Dyrektorka Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

10.30 - 12.00
 

Czy różnorodność się opłaca? Jak ją tworzyć i nią zarządzać?
Polskie praktyki

Zarządzanie różnorodnością w polskich firmach - wyniki badań
Małgorzata Lelińska - Ekspertka PKPP Lewiatan

Czy Dolny Śląsk zarządza różnorodnością?
Marta Galewska - Ekspertka Agencji Rozwoju Innowacji

Nowoczesne rozwiązania na przykładzie firm: Microsoft, IBM, Impel
 

12.00 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30 - 13.30
 

Czego potrzebują firmy, by skutecznie zarządzać różnorodnością?
DEBATA korzyści, bariery, szanse, wyzwania

moderatorka: Dorota Warakomska 

13.30 - 14.00

Co dalej z różnorodnością? Podsumowanie

14.00 - 15.00

Lunch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

UDZIAŁ BEZPŁATNY, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 grudnia 2011 r.

KONTAKT: Justyna Kryczka, PKPP Lewiatan; tel. 22 565 18 29, e-mail: jkryczka@pkpplewiatan.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego