Konferencja: TELEPRACA – znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki

3 lutego 2012 r. Hotelu Hyatt w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „TELEPRACA - znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki". Spotkanie organizowane jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach usługi „Telepraca - nowa forma organizacji pracy
w przedsiębiorstwach".

Tematy poruszane podczas konferencji stanowić będą znakomite źródło aktualnych informacji dotyczących telepracy, jako nowoczesnej formy zatrudnienia. Podczas spotkania uczestnicy poznają społeczne i gospodarcze znaczenie telepracy oraz  zapoznają się z przykładami dobrych praktyk przedsiębiorstw, które wdrożyły model pracy zdalnej. Zaproszeni prelegenci zastanowią się nad znaczeniem telepracy dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Polacy boją się telepracy. Podczas konferencji odbędzie się również gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszy projekt wdrażający telepracę.

Program konferencji:

9.30 - 10.00    Rejestracja gości

10.00 - 10.05 Powitanie gości (przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

10.05 - 11.35 Część I - Telepraca - znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki

Rola telepracy dla rozwoju polskiej gospodarki

(przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Marcin Opas, Ekspert ds. wdrażania telepracy, Prezes Zarządu FIRMY 2000 Sp. z o.o.)

Uwarunkowania prawne telepracy - źródło norm czy obaw?

(Piotr Wojciechowski, Kancelaria Prawa Pracy)

Panel dyskusyjny - Rola telepracy w rozwoju konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

(przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz PKPP Lewiatan; Agnieszka Durlik-Khouri - Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Gospodarczej; przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

11.35 - 11.50 Przerwa kawowa

11.50 - 12.50  Część II - Telepraca w polskich organizacjach

(Małgorzata Tłuchowska - Dyrektor ds. Personalnych i Administracji, Członek Zarządu Wolters Kluwer Polska; Piotr Budzisz - Prezes Zarządu 4 Profi-t Sp. z o.o.; Tomasz Bodziacki - Prezes Zarządu Invent ON Sp. z o.o.)

12.50 - 13.05 Przerwa kawowa

13.05 - 14.05 Część III - Debata panelowa i gala wręczenia nagród

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy projekt wdrażający telepracę

(przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

Panel dyskusyjny - Dlaczego Polacy boją się telepracy?

(Jan Naciążek Wieniawski - Prezes Zarządu PROMOTECH Consulting; Piotr Budzisz - Prezes Zarządu 4 Profi-t Sp. z o.o.; Anna Kędzierska - psycholog, trenerka CoCoCo.pl; przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

                               

14.05 - 14.15 Zakończenie konferencji

14.15 - 15.00 Lunch

Do udziału zapraszamy:

·       Przedsiębiorców i kadrę zarządzającą przedsiębiorstw;

·       Pracowników przedsiębiorstw;

·       Przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu;

·       Przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji szkoleniowych;

·       Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów administracji rządowej;

·       Przedstawicieli patronów medialnych i honorowych usługi;

·       Media.

Zgłoszenie:

Udział w konferencji jest bezpłatny. W celu zgłoszenia udziału należy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.telepraca.gov.pl faksem na nr: 22 642 58 73 lub skan zgłoszenia na adres mailowy: karolina_koziejowska@firma2000.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Zakrzewska, tel.: 22 642 58 72

Konferencja realizowana w ramach usługi „Telepraca - nowa forma organizacji pracy
w przedsiębiorstwach", współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie