Liderzy europejskiego biznesu o kryzysie gospodarczym w UE

Spotkaniem z Prezydentem Bronisławem Komorowskim rozpoczęło się dwudniowe spotkanie liderów europejskiego biznesu - Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE, największej w Europie organizacji przedsiębiorców. Tematem przewodnim spotkania jest kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej oraz w strefie euro. Organizatorem spotkania jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Po raz pierwszy w Polsce, z okazji polskiej prezydencji, odbywa się w Warszawie dwudniowe spotkanie europejskich liderów biznesu zrzeszonych w BUSINEESEUROPE, największej europejskiej organizacji pracodawców. Przy jednym stole zasiedli szefowie 41 organizacji pracodawców z 35 krajów UE m.in. z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Norwegii i Polski. Tematem przewodnim spotkania jest kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej oraz w strefie euro. Uczestnicy spotkania będą szukali odpowiedzi na wiele nurtujących Europę pytań m.in.: jak zapobiec negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego, co czeka Grecję, Włochy, Hiszpanię, jaka powinna być rola Europejskiego Banku Centralnego, co dalej z euroobligacjami?

Spotkanie zakończy się przyjęciem „Deklaracji ładu ekonomicznego", która będzie w poniedziałek przekazana Hermanowi Van Rompuyowi, przewodniczącemu Rady Europejskiej.

W pierwszym dniu obrad odbyło się spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Oprócz delegacji przedsiębiorców europejskich, udział w nim wzięli minister Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Jaromir Sokołowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz doradcy prezydenta Jerzy Osiatyński, Maciej Żylicz i Roman Kuźniar. Podczas spotkania Prezydent zaapelował do biznesu polskiego i europejskiego, aby w czasie kryzysu ich głos był głośniejszy, by nie przestawać mówić o potrzebie reform. W odpowiedzi na to Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan zadeklarowała, że rozwój gospodarczy Polski i Europy leży nam na sercu i na pewno będziemy robić wszystko by nasz głos był lepiej słyszalny.

W drugim dniu obrad Rada Prezydentów BUSINESSEUROPE spotka się z Premierem Donaldem Tuskiem.

BUSINESSEUROPE to europejska konfederacja pracodawców, zrzeszająca 41 organizacji biznesu z 35 państw europejskich. Reprezentuje ona interesy 20 mln firm oraz uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji ekonomicznych i społecznych na poziomie europejskim. Jej głównym celem jest dbanie o zachowanie i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Polskę w organizacji BUSINESSEUROPE reprezentuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Z uczestnikami europejskiego spotkania liderów biznesu spotkał się prezydent Bronisław Komorowski