SŁABE I MOCNE STRONY SEKTORA MSP W POLSCE, Warszawa

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z Komisją Skarbu Państwa Sejmu RP w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji zaprezentujemy wyniki badań sektora MSP przeprowadzone już po raz dziewiąty na reprezentatywnej próbie firm.

Debata odbywa się w szczególnym momencie: z jednej strony w czasie gdy nie ustają głosy dotyczące kryzysu ekonomicznego, z drugiej niedługo po wyborach parlamentarnych.
Celem debaty będzie zatem nie tylko ocena zmian w sektorze MSP oraz identyfikacja aktualnych barier rozwoju, ale także dyskusja o możliwościach i rozwiązaniach, które najlepiej służyłyby rozwojowi firm w zdecydowanie trudniejszych warunkach oraz nowym wyzwaniom, wynikającym z potrzeby poprawy innowacyjności polskiej gospodarki.
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu, administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pracodawców oraz ekspertów. Jesteśmy przekonani, że w takim gronie mamy szanse wypracować rekomendacje dotyczące rozwoju sektora MSP.

PROGRAM

Udział w konferencji jest bezpłatny.Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejnosc zgłoszen.W przypadku pytan prosimy o kontakt z Pania Anna Górecka: pod numerem telefonu 22 565 18 00 lub mailowo pod adresem agorecka@pkpplewiatan.pl