Bezpłatne seminarium, z udziałem przedstawicieli Izby Skarbowej w Poznaniu

Wielkopolski Związek Pracodawców zaprasza na bezpłatne seminarium, z udziałem przedstawicieli  Izby Skarbowej  w Poznaniu

Temat:  „Podatek dochodowy"

Termin:  25 listopada 2011 r. w godz. od 9.00 do 13.00

Miejsce: Bank PKO BP, ul. Górna Wilda 109, sala nr 201, piętro 2.

Rejestracja: tel. 61/ 657 60 51 lub e-mail: asystent@wzp.org.pl   Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia Członków WZP.

Zgłoszenia udziału przyjmujemy do  dnia   23 listopada 2011r.

Program seminarium:

 

8.30 -    9.00     Rejestracja uczestników

 

9.00 -    9.40     Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, emerytów

                          i  rencistów

 9.40 - 10.00    Obowiązki płatnika -podstawy opodatkowania, koszty uzyskania przychodu oraz

                        ustalanie wysokości zaliczki

10.00 - 10.30    Świadczenia pracodawcy oraz zwolnienia przedmiotowe

                                                       Prelegent :  Aleksandra Świt - Starszy Komisarz Skarbow

10.30 - 10.45    Przerwa

10.45 - 11.45    Działalność gospodarcza - formy opodatkowania, przychody i koszty uzyskania

                          przychodu

11.45 - 12.00    Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

12.00 - 12.20    Zaliczki miesięczne na zasadach ogólnych, uproszczone i kwartalne

 

12.20 - 12.45    Podatkowa księgowa przychodów i rozchodów

 

12.45 - 13.00    Pytania i dyskusje

                                  

       Prelegent :  Halina Zazula - Starszy Komisarz Skarbowy