Konferencja Edukacyjna „ Czas na zmiany. Polska Konkurencyjna na globalnym rynku.”-

Firma Pearson Edexcel oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję „Czas na zmiany. Polska konkurencyjna na na globalnym rynku", która odbędzie się w czwartek, 24 listopada w siedzibie PKPP Lewiatan, przy ul. Klonowej 6, o godz 10.00.

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo jak powinna wyglądać udana współpraca pomiędzy sektorem biznesu a sektorem edukacyjnym oraz jakie w związku z tym stoją wyzwania przed polskim i europejskim rynkiem edukacyjnym. Ponadto opowiemy o tym jakie korzyści pracodawcy mogą osiągnąć dzięki spersonalizowanym, modułowym i certyfikowanym kwalifikacjom zawodowym, a także jakie kwalifikacje są najbardziej poszukiwane w Europie i poza nią.

10.00

Rejestracja uczestników
 

10.15
 

Czy Polska jest konkurencyjna w XXI w?
Utrata konkurencyjności Europy na światowym rynku pracy,
utrata konkurencyjności Polski na rynku europejskim i światowym

Dr Maciej Bukowski - Prezes Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych
 

10.45
 

Jakich umiejętności poszukują pracodawcy?
Wyzwania demograficzne i ekonomiczne stojące przed Europą

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak - Liderka Zespołu Rynku Pracy w Instytucie
Badań Edukacyjnych
 

11.15

Czy kwalifikacje zawodowe przynoszą oszczędności pracodawcom?
Korzyści jakie pracodawcy mogą osiągnąć ze spersonalizowanych,
modułowych i certyfikowanych kwalifikacji zawodowych

Chris Locke - Dyrektor ds. Produktów Pearson dla Edukacji w Miejscu Pracy
Andrzej Butra - Kierownik Regionalny ds. Rozwoju na Europę Centralną i Wschodnią
 

11.45
 

Przerwa kawowa
 

12.00

Debata: Udana współpraca pomiędzy sektorem biznesu a sektorem edukacyjnym

prowadzenie:
Małgorzata Rusewicz - Dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan

uczestnicy:
Jeremi Mordasewicz - Doradca Zarządu PKPP Lewiatan
Krzysztof Kwiecień - Dyrektor HR Deloitte
Chris Locke - Dyrektor ds. Produktów Pearson dla Edukacji w Miejscu Pracy
Witold Bielecki - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
Mirosław Sielatycki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (tbc)
 

13.00

Lunch
 

 

CZAS NA ZMIANY
Polska konkurencyjna na globalnym rynku

24 listopada 2011
Warszawa, siedziba PKPP Lewiatan, ul. Klonowa 6
 

Karta Zgłoszeniowa

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 18 listopada 2011 r.
na adres agorecka@pkpplewiatan.pl lub telefonicznie: tel. (22) 565 18 00