Konferencja: WARUNKI PRACY A EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pragną zaprosić na konferencję:
WARUNKI PRACY A EFEKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ,
która odbędzie się pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 października 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3, Sala Kolumnowa.

W konkurencyjnej, globalnej gospodarce zachowanie i dalsza poprawa warunków życia będzie możliwa tylko dzięki zwiększeniu produktywności. Jeśli to zwiększenie ma być trwałe i zrównoważone, to powinno wiązać się z poprawą warunków pracy.
Czy to możliwe żeby firma z jednej strony oferowała bardzo dobre warunki pracy a z drugiej poprawiała swoją efektywność i konkurencyjność? Jak sprawić żeby gospodarka była bardziej efektywna? Jak rząd, pracodawcy i związki zawodowe mają o tym ze sobą rozmawiać?

To wszystko zaprezentujemy na naszej konferencji. Specjalnym gościem będzie Michał Boni, Minister, Członek Rady MInistrów.

Zaprezentujemy najnowsze raporty:
• "Innowacyjne praktyki w organizacji pracy a wyniki przedsiębiorstw"
• „Jakość warunków pracy a wydajność"
• „Praktyki menedżerskie a zrównoważony rozwój organizacji"
• Wyniki ogólnopolskich badań nad dialogiem społecznym na poziomie zakładu pracy


PROGRAM
Prosimy o zgłoszenia do dnia 24 października na adres agorecka@pkpplewiatan.pl. Szczegółowych informacji udziela Grażyna Mazurek gmazurek@pkpplewiatan.pl
Zapraszamy!

Henryka Bochniarz               Juan Menéndez-Valdés
Prezydent                            Dyrektor
PKPP Lewiatan                     Eurofound