PPP w przestrzeni miejskiej

Parkingi, transport publiczny, reklama, rewitalizacja, oświetlenie i infrastruktura

Pragniemy zaprosić Państwa na pierwszą z nowego cyklu konferencji tematycznych PPP organizowanych przez Instytut PPP, najdłużej działającą na polskim rynku organizacją zajmującą się w sposób profesjonalny zagadnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konferencja odbędzie się w dniu 15. listopada (wtorek) 2011 r. w Warszawie i będzie doskonałą okazją dla podmiotów z całej Polski, jak również z zagranicy (tłumaczenie na żywo na język angielski), na spotkanie się z najważniejszymi osobami, organizacjami oraz firmami tworzącymi rynek PPP w Polsce - ze szczególnym naciskiem na inwestycje w infrastrukturę miejską.

Praktykę stosowania PPP pokażemy ze wszystkich stron, widzianą z perspektywy:

•podmiotów publicznych realizujących projekty PPP (głównie jednostek samorządu terytorialnego),
•administracji rządowej, która uruchomiła mechanizm wsparcia dla władz lokalnych - Platformę PPP,
•partnerów prywatnych realizujących przedsięwzięcia PPP, w tym m.in. z branży budowlanej czy transportowej,
•instytucji finansujących, bez których realizacja zadań publicznych w formule PPP nie byłaby możliwa.

Więcej informacji