Warsztaty polskie flexicurity, Kraków

Światową, w tym polską gospodarkę, charakteryzuje dynamiczne tempo zmian, wywołane nie tylko czynnikami ekonomicznymi, ale też szybkim rozwojem technologicznym oraz potrzebami samych konsumentów. Naturalną konsekwencją tego zjawiska jest zmiana wymagań jakie stawia rynek pracy zarówno przed pracodawcami jak i pracownikami. Przedsiębiorcy często stają w obliczu konieczności zmiany profilu swojej działalności, a co za tym idzie zmiany struktury zatrudnienia. Potrzebują pracowników o innych kwalifikacjach, a przekwalifikowanie całego zespołu i utrzymanie zatrudnienia nie zawsze jest możliwe. Z drugiej strony pozostaje problem dużego bezrobocia w Polsce, które wciąż utrzymuje się blisko 12%, a także niskiego poziomu aktywności zawodowej. Nakłada to na państwo obowiązek wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Co zatem należy zrobić, by nadążyć za zmianami i jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom na elastycznym rynku pracy?

 

PKPP Lewiatan prowadzi obecnie projekt „Modelowe rozwiązania flexicurity", którego celem jest stworzenie propozycji polskiego modelu flexicurity, poddanie go publicznej dyskusji i rozpoczęcie prac legislacyjnych nad przygotowanymi propozycjami zmian.

 

Podczas warsztatów chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą wizję polskiego rynku pracy oraz propozycje rozwiązań, które powstały podczas realizacji projektu. Liczymy, że w ramach prowadzonej dyskusji będziemy mogli poznać Państwa opinie oraz wspólnie wypracować najlepszą ścieżkę dojścia do polskiego modelu flexicurity.

 

Zapraszamy!

Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan

 

16.11
Katowice
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 30, 40-048 Katowice

18.11
Kraków
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków

28.11
Białystok
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

29.11
Warszawa
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa

30.11
Łódź
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

 

Program warsztatów:

10.45 Rejestracja uczestników (przerwa kawowa)

11.00 Prezentacja projektu „Modelowe rozwiązania flexicurity"

11.10 Wykorzystania przez przedsiębiorców rozwiązań ustawy antykryzysowej - wyniki badań

11.25 Elastyczne Formy Zatrudnienia - propozycje zmian

12.05 Aktywne Polityki Rynku Pracy - nowa perspektywa

12.45 Przerwa kawowa

13.00 Kształcenie ustawiczne - kompletny system

13.35 System zabezpieczenia socjalnego - postulowane reformy

14.10 Lunch

 

Zaproszenie i zgłoszenie